THE ACADEMY OF KOREAN STUDIES

The Graduate School of Korean Studies

(Fakulta pro postgraduální studium korejských studií)

1. Základní informace

Cílem instituce je vzdělávání studentů, kteří se budou schopni uplatnit v oblasti rozvoje a globalizace korejských studií.

Od založení v roce 1980, poskytuje  GSKS intenzivní, výzkumně – orientované vzdělání v oblasti humanitních a sociálních věd, zajištěné renomovanými profesory. Absolventi GSKS jsou dnes celosvětově známí prvotřídními akademickými znalostmi a to především u institucí, které se zabývají korejskými studii. V současné době studuje na akademii více jak 300 studentů. Téměř polovina studentů jsou cizinci, a to z více jak 35-ti různých zemí světa. Společně se zvyšující se popularitou školy roste každoročně i počet žadatelů o přijetí.

Svou více než 30-ti letou historií, a jako instituce výhradně zaměřená na vzdělání v oblasti korejských studií, získala Fakulta pro postgraduální studia na Akademii korejských studií (AKS) celosvětovou reputaci a svou vysokou úrovní a kvalitou vzdělání láká uchazeče ze všech koutů světa.

                                                  2.  Klíčové atributy

▣ Mezinárodní atmosféra vytvářená společným studiem domácích a zahraničních studentů.

▣ Poměr žáků a profesorů je v současné době 4:1.

▣ Studium zahrnuje nejen oborové přednášky, ale také individuální nebo společné lekce a praktická cvičení.

▣ Student může být kreditně ohodnocen i za publikaci v akreditovaných akademických žurnálech nebo za účast ve výzkumných projektech.

▣ Pro mezinárodní studenty jsou k dispozici intenzivní jazykový kurz korejštiny a kurz čínských znaků.

▣ AKS podporuje výměnné pobyty na zahraničních univerzitách.

▣ Možnosti získání finanční podpory

▣ Ubytování pro mezinárodní studenty je zajištěno na fakultní koleji přímo v areálu kampusu. (463,500KRW/semestr)

                                            3.  Fakulty a obory


Stud. programy Oddělení Studijní obory


Magisterské programy

Humanitní Historie Koreje, Paleografie, Filozofie, Korejský jazyk·Literatura
Kulturně umělecké Antropologie ·Folklór, Religionistika, Hudební věda, Historie umění, Kulturologie
Sociální vědy Politologie, Ekonomie, Sociologie, Etika, Pedagogika
Mezinárodní korejská studia Korejská kultura a historie
Celkem 4 oddělení 15 oborů
Doktorské programy Humanitní Historie Koreje, Paleografie, Filosofie, Korejský jazyk·Literatura
Kulturně umělecké Antropologie ·Folklór, Religionistika, Hudební věda, Historie umění, Kulturologie
Sociální vědy Politologie, Ekonomie, Sociologie, Etika, Pedagogika
Celkem 3 oddělení 14 oborů

                                           4.  Finanční podpora

▣ Bezplatné školné: Zahraničním studentům je školné zcela hrazeno. Nicméně vážné porušení školního řádu může způsobit zrušení této výhody.

Vládní stipendium: Vládní stipendium ve výši 750,000KRW/měsíc je přiznáno vybraným studentům společně s tzv. ubytovacím fondem (zpáteční letenka turistickou třídou)

※  Po zápisu musí vládní stipendista dosahovat klasifikace v rozmezí 3.7/4.3. (V prvních dvou semestrech může student být klasifikován v rozmezí 3.3/4.3 namísto 3.7/4.3.) Pokud nedosáhne těchto podmínek, bude mu stipendium odebráno.

Další možnosti: K dispozici je limitovaný počet pracovních míst v rámci školy.

                                          5.  Způsobilost

▣ Všichni uchazeči musí splňovat minimálně jednu z následujících podmínek:

1. Uchazeč ani jeho rodiče nemají korejské občanství

2. Uchazeč dokončil minimálně 16let školní docházky v zahraničí, které je kompatibilní s korejským systémem základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

                                              6. Termíny

Letní semestr Zimní semestr Poznámky
Uzávěrka přihlášek 31. října 30. dubna Přihlášky je možno podávat celoročně
Oznámení 15. prosince 15. června Výsledky přijímacího řízení na stránkách GSKS a poštovní formou

Další informace včetně formulářů dostupné na: http://www.aks.ac.kr

                                          7.  Kontaktní informace

Adresa: THE ACADEMY OF KOREAN STUDIES

The Graduate School of Korean Studies

323 Haogaero, Bundang-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do, 463-791, Republic of Korea

Tel: +82-31-709-8111 (Ex 214), +82-31-708-5310

E-mail: gradaks@aks.ac.kr