Korejský jazyk a koreanistika

Books on Korea (anglicky)
Stránky spravuje The Korea Foundation. Všichni, kteří mají zájem o korejskou kulturu a společnost zde najdou bibliografické údaje o knihách týkajících se Koreje, vydaných v různých jazycích. Kromě základních údajů obsahuje fotografii obálky a krátkou charakteristiku. Knihy jsou řazeny podle kategorií. 

KoreaWeb (anglicky)
Jedny z nejstarších a nejobsáhlejších koreanistických webových stránek, které založil a vede Frank Hoffman. Vše o Koreji a koreanistice. Zbytečné všechno vypisovat – co nenajdete zde, neexistuje.

Studium

The Korea Foundation (anglicky)
The Korea Foundation je nezávislá organizace přidružená k Ministerstvu zahraničních věci KR, která si klade za cíl propagovat Koreu v zahraničí. Finančně podporuje koreanistická pracoviště a odborníky v zahraničí, pořádá kulturní a akademické výměny, konference, publikuje a poskytuje stipendia na jazykové kurzy v Koreji.

Study in Korea (anglicky)
Stránky ministerstva školství a rozvoje lidských zdrojů Korejské republiky. Zájemci o studium v Korejské republice zde najdou všechny potřebné informace – formální náležitosti, podmínky, seznamy škol a univerzit, podrobnosti o Korean Language Proficiency Test, statistické údaje o zahraničních studentech atd.

National Institute for International Education (anglicky)
Jedná se o vládní agenturu spadající pod Ministerstvo školství a rozvoje lidských zdrojů Korejské republiky, která má na starosti mezinárodní akademickou spolupráci a výměnu, vzdělávání Korejců žijících v zahraničí a poskytování stipendií zahraničním studentům.

Historie

Hendrick Hamel (anglicky)
Stránky věnované holandskému cestovateli Hendricku Hamelovi, který v roce 1653 společně s dalšími 36 námořníky z lodi Sperwer ztroskotal u ostrova Čedžudo. Jeho deník vydaný v roce 1668 v Rotterdamu byl první podrobnou zprávou o Koreji psaný v evropském jazyce. Naleznete zde i anglický a korejský překlad deníku, mapy a další historické podrobnosti.

Sport

Český svaz taekwondo WTF (česky)

Sejong Dojang (česky)