Lidská práva a humanitární pomoc

The U.S. Committee for Human Rights in North Korea (HRNK) (anglicky)

Americká nevládní organizace zabývající se porušováním lidských práv v Korejské lidově demokratické republice.

Citizens‘ Alliance for North Korean Human Rights (NKHR) (anglicky)
Korejská nevládní organizace založená v roce 1996, jejímž cílem je zlepšení stavu lidských práv v KLDR a situace severokorejských uprchlíků ve třetích zemích. Pořádá mezinárodní konference týkající se situace v KLDR (v roce 2003 se konala v Praze) a vydává čtvrtletník Life&Human rights.

North Korean Refugees (anglicky)
Japonská humanitární organizace pomáhající severokorejským uprchlíkům v Číně. Jedna z menších organizací, které operují v čínsko-korejském pohraničí. Přes vlastní lokální sít distribuuje zejména potraviny a oblečení. Financuje také vzdělávání sirotků a organizuje projekty na finanční soběstačnost uprchlíků.

North Korea Freedom Coalition (anglicky)
Sdružení humanitárních, náboženských a nevládních organizací ze Spojených států a Korejské republiky, jehož cílem je přinést svobodu severokorejskému lidu a zviditelňovat problematiku lidských práv ve světové a americké politice vůči KLDR.

Human Rights Watch – Korejská lidově demokratická republika (anglicky)
Tento odkaz Vás dovede přímo na stránky Human Rights Watch, zabývající se (ne)dodržováním lidských práv v Korejské lidově demokratické republice. Human Rights Watch je uznávaná organizace se sídlem v New Yorku, která v celosvětovém měřítku sleduje dodržování lidských práv.

Chosun Journal (anglicky)
Nezávislý zpravodajský server věnovaný porušování lidských práv v KLDR. Obsahuje svědectví uprchlíků, názory, informace o lágrech, odkazy na články a knihy týkající se této problematiky.