Politika a mezinárodní vztahy

The Korea Institute for National Unification (anglicky)

The Korea Institute for National Unification je nezisková vědecká instituce, která se zabývá různými otázkami ohledně sjednocení Korejského poloostrova a je v tomto směru hlavním poradním orgánem vlády Korejské republiky.

Korea Focus (anglicky)
On-line verze dvouměsíčníku, který od roku 1993 vydává The Korea Foundation. Hlavními tématy článků jsou komentáře korejské politiky, ekonomiky, ale i společenského a kulturního života. Všechny články jsou zde k dispozici v plné verzi.

East Asian Review (The Institute for East Asian Studies) (anglicky)
Korejský institut založený v roce 1978 bývalým ministrem pro sjednocení Kang In-dukem. Ve svém čtvrtletníku East Asian Review nabízí články a studie o problematice Korejského poloostrova a regionu Dálného východu, viděno z korejské perspektivy. Na tomto webu jsou ke stažení i plné verze všech textů v podobě pdf souborů.

DPRK Studies (anglicky)
Tento web se zaměřuje na sociální, politické a bezpečnostní problematiku, týkající se Koreje s důrazem na KLDR. Nabízí nejnovější události na Korejském poloostrově, jejich komentáře a analýzy, rešerše článků, názory odborníků. Za zmíňku stojí zejména bohatý rejstřík odkazů, včetně blogů.

The Sejong Institute (anglicky)
Od svého vzniku v roce 1986 Sejong Instutute (Korejská republika) formuluje politické alternativy pro šíření míru, bezpečnosti a prosperity na Korejském poloostrově. Svůj výzkum soustředí do čtyř klíčových oblastí: bezpečnost, inter-korejské vztahy, mezinárodní politická ekonomie a regionální studia.

The Nautilus Institute (anglicky)
The Nautilus Institute (U.S.A.) vznikl v roce 1992 a jeho hlavním cílem je výzkum v oblasti upevňování mezinárodní bezpečnosti a snižování globálního napětí. Mezi jedny z hlavních témat jeho výzkumu patří také americká nukleární politika na Korejském poloostrově, čínsko-americké vztahy a problematika bezpečnosti v Asii vůbec.

The Institute for International Economics (anglicky)
The Institute for International Economics (U.S.A.) je soukromý neziskový výzkumný ústav založený v roce 1981 za účelem studia mezinárodní ekonomické politiky. Nabízí objektivní analýzy a konkrétní řešení klíčových mezinárodních ekonomických problémů.