Bibliografie (od r.1995)

Bibliografie českých prací o Koreji a překladů z korejštiny od roku 1995

Připravila Zdenka Klöslová a Česko-korejská společnost

Bibliografie prací s korejskou tématikou (2005 – 2008) ke stažení jako PDF ZDE.

V informačním chaosu našeho globalizujícího se světa se prostřednictvím této průběžně aktualizované bibliografie snažíme českému čtenáři usnadnit orientaci v nejvýznamnějších publikacích a článcích souvisejících s korejskou tematikou, jež jsou dostupné převážně v češtině, jejichž původci jsou čeští autoři nebo korejští bohemisté. Dalšími cíli je zpřístupnit co možná největší množství elektronicky přístupných článků čtenářům a zprostředkovat komunikaci mezi čtenáři a autory jednotlivých děl. Kliknutím na hypertextový odkaz u jména se otevře e-mailová adresa autora, jemuž můžete zasílat své připomínky, náměty a dotazy. Autorům, kteří elektronickou poštu nepoužívají Vaše zprávy rádi předáme, proto je pod jejich jménem uvedena e-mailová adresa naší společnosti. Hypertextový odkaz u názvu článku by Vás měl přesměrovat k elektronické podobě textu, případně dalším informacím o titulu; tedy, pokud uvedený odkaz stále funguje.

Zároveň bychom Vás rádi poprosili o pomoc a spolupráci. Pokud zjistíte, že uvedené odkazy nefungují, znáte významný text či odkaz, který v naší bibliografii chybí nebo máte-li jakékoli připomínky, dotazy a názory, napište nám prosím na cks_korea@yahoo.com. Děkujeme.

V této virtuální bibliografii jsou zahrnuty především práce vydané od roku 1995, výjimku tvoří několik prací vydaných před tímto rokem, které nejsou uvedeny v tištěné bibliografii „Korea in Czechoslovakia (Czech Republic) / Korea v Československu (České republice)“ zpracované roku 1995 významnou českou korenistkou Zdenkou Klöslovou. V každé kategorii jsou nejdříve uvedeny knižní publikace, po nich pasáže v knižních publikacích a diplomové práce, statě ve vědeckých časopisech a články v populárních časopisech. Řazení uvnitř kategorií je sestupné, od nejnovějších k nejstarším pracím. Z bibliografických údajů je u časopisů nejdříve uveden rok, číslo a strany nebo ročník, za ním rok v závorce, číslo časopisu a strany. Recenze jsou uvedeny za publikacemi, ke kterým se vztahují.

Korejská jména jsou na prvním místě uvedena tak, jak je uvádí dokument, v závorce pak následuje přepis českou vědeckou transliterací uvedený v hranaté závorce, který umožňuje ekvivalentní zpětný přepis do korejštiny a vyhledání původního korejského jména, dále přepis českou transkripcí, který přibližuje správnou výslovnost a doporučujeme jej pro užití v českých textech, jméno je následně uvedeno korejskou hláskovou abecedou (hangŭl) a tam, kde je bylo možno dohledat, i čínskými znaky. V závorce je za lomítkem uveden i rok narození, případně úmrtí. Jména jsou zapsána v pro korejštinu obvyklém pořadí, tedy příjmení a jméno. Přestože korejština rozlišení mezi velkými a malými písmeny nezná, v případě transliterace je příjmení uvedeno velkými písmeny, v ostatních případech začíná velkým písmenem příjmení a jméno, které je u dvouslabičných jmen rozděleno pomlčkou. Jména, u nichž není uvedeno více přepisů, jsou zapsána doporučovanou transkripcí v lomítkách je uveden hangŭl, případně znaky, a rok narození/úmrtí. Tento systém má usnadnit orientaci v korejských jménech, jejich další vyhledávání a zároveň ukázat českému čtenáři jejich správnou výslovnost. Známý jihokorejský režisér se např. nejmenuje Kim Ki-duk, ale Kim Ki-dŏk a jeho jméno je v bibliografii uvedeno následovně. Jméno v dokumentu: Kim Ki-Duk, někdy Kim Ki-duk (transliterace: Kim Ki-tŏk, transkripce: Kim Ki-dŏk, hangŭl: 김기덕, znaky: 金基德 / rok narození: 1960). V případech, kde je v textu nemožné užít háčkovaných ŏ a ŭ, což je dnes spíše kuriozní situace způsobená zastaralou technikou či menší akceschopností vydavatele, lze od háčků upustit; přehlásky u ä, ö, ü však není důvod neuvádět v korektní podobě.

Zkratky. AI – Amnesty International; ArOr – Archiv orientální; NO – Nový Orient; ZZ – 100 + 1 zahraniční zajímavost; kor. – korejština, korejský; angl. – angličtina, anglický;


OBSAH:
OBECNÉ PRÁCE | ROZHOVORY: Obecné, KLDR, KR | REPORTÁŽE: Obecné, KLDR, KR | ETNOGRAFIE | KOREJCI A SPOLEČNOST: Obecně, KLDR, KR | OSOBNOSTI: Historické, KLDR, KR | HISTORIE | KOREJSKÁ VÁLKA | VNITŘNÍ POLITIKA: KLDR, KR DEMOKRATIZACE, STÁVKY, STUDENTSKÉ HNUTÍ | PRÁVO | LIDSKÁ PRÁVA | MEZINÁRODNÍ VZTAHY | VZTAHY MEZI SEVERNÍ A JIŽNÍ KOREOU | ČESKO-KOREJSKÉ VZTAHY: Historické, Vztahy Česko-KLDR, Vztahy Česko-KR | ZBROJENÍ | TERORISMUS A LETECKÉ HAVÁRIE | ŠPIONÁŽ | EKONOMIKA: KLDR, KR | JAZYK, JAZYKOVĚDA, TRANSKRIPCE | UČEBNÍ TEXTY A POMŮCKY | LITERATURA | PŘEDMLUVY, DOSLOVY A KOMENTÁŘE K PŘEKLADŮM Z KOREJŠTINY | PŘEKLADY Z KOREJŠTINY DO ČEŠTINY: Romány, Povídky, Poezie, Filmy, Divadelní hry a divadlo masek, Muzikál, Pohádky | PŘEKLADY Z DALŠÍCH JAZYKŮ DO ČEŠTINY: Romány, Filmy, Manhwa (komiksy) | ČESKÁ LITERÁRNÍ DÍLA INSPIROVANÁ KOREOU, CESTOPISY | DIVADLO A DIVADLO MASEK | FILM | HUDBA | MUZIKÁL | HUDEBNINY, KONCERTY A NAHRÁVKY | UMĚNÍ | HUDEBNÍ NÁSTROJE | SPORT A BOJOVÁ UMĚNÍ | MEDICÍNA | MYŠLENÍ | NÁBOŽENSTVÍ: Křesťanství, nové náboženské směry a sekty, Buddhismus, Zenový (Sŏn) buddhismus | ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ | VĚDA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | EKOLOGIE, FAUNA A FLORA | KOREANISTIKA | MAPY | HESLA VE SPECIALIZOVANÝCH ENCYKLOPEDIÍCH: Státy, představitelé států, Zeměpis, Náboženství | BIBLIOGRAFIE PRACÍ O KOREJI |

OBECNÉ PRÁCE

ANNJONG! Pozdrav z Koreje. Upravené vydání HELLO from KOREA z angl. přel. Štěpánka a Tomáš Horákovi. Praha: Jan Krigl 1999, 120 s.

JANOŠ, Jiří. Dokonale utajená Korea. Praha: Libri 1997, 187 s.
Korea. Data a fakta. Z angl. Facts about Korea přel. Marta Bušková. Praha: Jan Krigl 1997, 198 s.

KIM U-džung (KIM U-čung, Kim U-džung, 김우중, 金宇中/1936-). Každá ulice je dlážděná zlatem. (Z angl. Every street is paved with gold přel. Marta Bušková a Jiřina Růžová). Praha: Olympia 1996, 173 s. (Kor. orig. 세계는 넓고 할일은 많다, 김영사1989).

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Introducing Korea in Bohemia and Czechoslovakia. from the Mid-19th Century to the 1950s.“ In: Mélanges offerts ¸Li Ogg et Daniel Bouchez. Cahiers d°études coréennes 7. Collćge de France 2000, s. 133-145. PLACÁK, Bedřich. „Korea.“ In: PLACÁK, Bedřich. Vzpomínky lékaře. Praha, Torst 1997, s. 403-498.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Jak jsme poznávali Koreu, aneb hledání jehly v kupce sena.“ – NO 59 (2004) 2, s. 37-39.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Vojtěch Náprstek a jeho „království v Koreji“.“ – NO 2002/6, s. 196-197.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Než Hamel ztroskotal v Koreji.“ – NO 1999/1, s. 12-15.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Muslimské prameny o Koreji.“ – NO 1998/10, s. 376-378.

ROZHOVORY

Obecné

„Rozhovor s koreanistou Vladimírem Puckem.“ Vedl Petr Bláha a Petra Hejzáková. – Informační bulletin ČKS 2005, s.14-17.

„Rozhovor s korejským komeniologem I Suk-čongem.“ (이숙종, 李淑鍾 /1945-). V kor. vedla Lucie Pejsarová. – Informační bulletin ČKS 2005, s. 42-43.

„Básně by měly utišit i tajfun.“ Rozhovor s básníkem Ko Ŭnem (고은, 高銀 /1933-) vedla Miriam Löwensteinová. – Literární noviny 2002/19, s. 15.

„Nabídka plně srovnatelná s konkurencí.“ Rozhovor vedl Jiří Kuneš. – Obchodník 9 (2001) 4, s. 24.

„Sumi Jo“ ([ČO Su-mi], Čo Su-mi, 조수미, 曺秀美 /1962-). Rozhovor s jihokorejskou pěvkyní Čo Su-mi vedl Petr Veber a Luboš Stehlík. – Harmonie, 9 (2001) 6, s. 8-10.

„Mezinárodní setkání koreanistů v Praze.“ (Rozhovor se sekretářem 17. konference AKSE Vladimírem Puckem vedla Ĺubica Obuchová. – NO 1995/7, s. 227-228.

Korejská lidově demokratická republika

Trávu jsme občas „okořenili“ rýží.“ Rozhovor se severokor. uprchlíkem Kang Hjŏkem vedla Karla Štěpánková. – www.infoservis.net, Člověk v tísni 29. 1. 2004.

Severokorejci se nás už tolik nebojí.“ Rozhovor s Käthi Zellweger vedla Markéta Moore-Mezlíková. –www.infoservis.net, Člověk v tísni 19. 3. 2003.

Půl hodiny po dvanácté.“ Rozhovor se severokor. uprchlíkem Kang Čhŏl-hwanem (강철환, 姜哲煥 /1968-) vedla Marie Peřinová. – www.infoservis.net, Člověk v tísni 1. 10. 2002.

Severní Korea je jeden ohromný koncentrák.“ Rozhovor s něm. lékařem Norbertem Vollerstenem vedl Tomáš Pojar. – Respekt 25. 3. 2002.

Korejská republika

„MFF v Pusanu ukázal, kam kráčí asijský film.“ Rozohovor s dramaturgyní Febiofestu Karlou Stojákovou vedl Přemysl Martínek. – Filmové listy – Uherské Hradiště. 1 (03.11.2004) 4, Rubrika: Zahraničí, s. 3.

„Evangelizovat lze i e-mailem“ / „Církev v Jižní Koreji je živá“ 1 a 2. část rozhovoru s P. Václavem Klementem SDB, misionářem v Jižní Koreji vedl Ondřej Ptáček. – Katolický týdeník, 11 (2000) 34 a 35, s. 5.

„O varhanách, karaoke a korejské muzikálnosti.“ Rozhovor s P. Václavem Klementem SDB, misionářem v Jižní Koreji vedl Ondřej Ptáček. – Katolický týdeník 11 (2000) 30, s. 5.

„Kim, Dalchoong“ (KIM Tal-čung). Rozhovor s jihokorejským politologem Kim Tal-čungem vedla Vladimíra Dvořáková. – Politologická revue, 6 (2000) 2, s. 127-129.

REPORTÁŽE

Obecné

PICHOVÁ, Helena. „Nový život severokorejských uprchlíků.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 24. 2. 2005.

KUNDRA, Ondřej. „Severokorejské otrokyně v Žebráku.“ – Respekt a www.infoservis.net, Člověk v tísni 1. 4. 2004.

HEROLDOVÁ, Helena. „Život severokorejských uprchlíků v Jižní Koreji není bez problémů.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 4. 4. 2002.

Korejská lidově demokratická republika

DOBIÁŠOVÁ, Markéta a TOBIÁŠ, Jan. „Řeka smrti v Severn Koreji.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 29. 10. 2002.

Korejská republika

PUCEK, Vladimír. „Wondrous Seoul Metro“ (v korejštině). – Sŏul sarang / I love Seoul 2003/4, s. 24.

MIKOLÁŠ, R.. „Jihokorejské Kjongdžu.“ – ZZ 40 (2003) 12, s. 50.
Býčí zápasy – korejská varianta. Muy interesante, Madrid. – 100+1 ZZ 40(2003) 18, s. 38.

FOCHLER, Pavel. „Střídání královské gardy před palácem Toksu v Soulu.“ – Lidé a země, 50 (2001) 4, s. 246-247.

JANOŠ, Jiří. „Čindžu, zapomenutý div na řece Namgang.“ – Lidé a země 2000/9, s. 556-559.

BAŠEK, A.. „Země jitřní svěžesti.“ – ZZ 1998/2, s. 26-27.

JANOŠ, Jiří. „Ostrovu Čedžudo vládnou harubangové.“ – Lidé a země 1997/3, s. 137-141.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Rodina v Koreji. střípky a postřehy.“ – NO 1995/1, s. 2-4.

JANOŠ, Jiří. „Korea – tygr dosud neznámý.“ – Kosmopolitan 1993/6, s. 6-11.

JANOŠ, Jiří. „Jižně od Kim Ir-sena.“ – Mladý svět 1993/13, s. 13-15.

ETNOGRAFIE

KLUBRTOVÁ, Jolana. „Jak se baví Korejci.“ In: Hry a hračky. Praha, Česká orientalistická společnost 2001, s. 62-65.

SHAPIRO, Eva. „Korejská kuchyně.“ – Geografické rozhledy 14 (2004/05) 1, s. 8-9.

KLUBRTOVÁ, Jolana. „Obřady životních etap v korejské společnosti.“ – NO 57 (2002) 10, s. 362-364.

KLUBRTOVÁ, Jolana. „Pohled do korejské kuchyně.“ – NO 2001/10, s. 347-348.

KLUBRTOVÁ, Jolana. „Dvě setkání s korejskou kulturou.“ – NO 2001/3, s. 101-102.

JANOŠ, Jiří. „Na korejské svatbě.“ – Lidé a země 1996/10, s. 596-600.

KOREJCI A SPOLEČNOST

“Japonské kořeny.“ DISCOVER, Toronto. – ZZ 1998/21, s. 8-10.

JANOŠ, Jiří. „Korejci – Irové Dálného východu?“ – Koktejl 1996/10, s. 68-75.

OSOBNOSTI

Historické

Chung, Sung-Kuh ( ČŎNG Sŏng-ku, Čŏng Sŏng-gu, 정성구, 鄭聖久 /1942-). Korejská církev a reformovaná víra: zaměřeno na historickou studii kázání v korejské církvi. [Z angl. Korean church and reformed faith přel. Barbora Struncová]. Plzeň: Velvyslanci na místě Kristově, c2002, 146 s.

BREEN, Michal. Son-mjong Mun. Rané období 1920-1953. (MUN Sŏn-mjŏng, Mun Sŏn-mjŏng 문선명, 文鮮明 /1920-) Z angl. orig. Sun Myung Moon, the early years 1920-1953 přel. Radka Marešová.) – Praha, Ideál 2001. 170 s. /16/ s. obr. př.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „An Čung-gun a Itó Hirobumi.“ (AN Čung-kŭn, An Čung-gŭn, 안중근, 安重根 /1897-1910/). – NO 57 (2002) 9, s. 305-309.

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. „Sedmero zastavení s Kim Ki-dukem.“ (Kim Ki-tŏk, Kim Ki-dŏk, 김기덕, 金基德 /1960-) – Film a doba 48 (2002) 3, s. 146-149.

BERÁNEK, J. „Říkali mu Jidáš. Severokorejský šéfideolog Hwang zamířil na Jih.“ (HWANG Čang-jŏp, Hwang Čang-jŏp 황장엽, 黃長燁 /1923-) – Respekt 1997/9, s. 14.

KLDR

ŠEBEK, Jaroslav. „Kim Čong-il atomový krutovládce.“ (KIM Čŏng-il, Kim Čŏng-il, 김정일, pravděp. 金正日/1942-). – Mladý svět 47(2005) 9, Rubrika: Profil, s. 30-31.

ŽÍDKOVÁ, M.. „Kim Čong-il. Šašek tyranem. Milovník žen, vína a jaderných zbraní opět straší svět.“ – Pátek Lidových novin 24.1. 2003, č. 4, s. 26-29.

OTTA, Tomáš. „Všechno nejlepší, drahý vůdce. Přes penzijní věk se Kim Čong-il na odpočinek nechystá.“ – Týden 2002/9, s. 58.

PEŠEK, Petr. „Kimova velká vlaková cesta. Záhadný severokorejský vůdce Kim Čong-il se vydal na cestu do Ruska.“ – Týden 2001/32, s. 46-47.

ŠAJTAR, Jaroslav. „Není diktátor jako diktátor. /Kim Čong-il./“ – Reflex 2000/44, s. 18.

SLEZÁK, Milan. „Tajemný Kim Čong-il.“ – Týden 1999/42, s. 97.

KRUML, Milan. „Malý velký Kim.“ – Mladý svět 1994/33, s. 17.

KR

FILA, Kamil. „Kim Ki-Duk: léčitel v šusťákovce.“ (Kim Ki-tŏk, Kim Ki-dŏk, 김기덕, 金基德 /1960-). – Cinema 14 (2004) 10, Rubrika: Portrét, s. 68-70.

ULVER, Stanislav. „Animace futuristických světů.“ – Film a doba 48 (2002) 2, s. 92. (Americký animátor korejského původu Peter Chung, korejským jménem Čŏng Kŭn-sik (angl. Peter Kunshik Chiung)).

KLUBRTOVÁ, Jolana. „Nobelova cena míru pro rok 2000.“ – NO 2000/9, s. 354-356.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Byl Kim Jong-sam mezi korejskými prezidenty výjimkou?“ (Kim Jŏng-sam, 김영삼, 金泳三 /1927-). – NO 1997/6, s. 201-203.

HISTORIE

LÖWENSTEINOVÁ, M.. Králové, královny a hrdinové starověké Koreje. – Praha, Orientální ústav Akademie věd České republiky 2003. Malá knižnice Nového Orientu. 87 s.

Dějiny Koreje. (Carter J. Eckert, Ki-baik Lee, Young Ick Lew, Michael Robinson, Edward W. Wagner.) (Z angl. přel. Marta Bušková, Štěpánka Horáková, Miriam Löwensteinová, doslov „Korea na prahu tisíciletí, 1990-2000“ (s. 303-326) napsal Petr Bláha. – Praha, nakladatelství Lidové noviny 2001. 387 s.

Recenze: Pucek, V. „Dějiny Koreje.“ – NO 56 (2001) 8, s. 289-290.

Korejský ústav pro rozvoj vzdělání. Korigující materiál k pasážím o Koreji v českých textech. – Soul, Korejský ústav pro rozvoj vzdělání 1997. 85 s.

BLÁHA, Petr. „Doslov – Korea na prahu tisíciletí, 1990-2000“ In: Dějiny Koreje, Praha: NLN 2001, s.303-326.

„Korejská tragedie.“ Newsweek, New York. – ZZ 41 (2004) 9, s. 14.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Nebeská znamení, jejich pacifikace a úloha při posuzování vlády korejských panovníků ve starověku.“ In: Theologická revue 75 (2004) 1, s. 75-84.

FRÝBORT, L. „V srdci říše Pekče.“ – Lidé a země 52 (2003) 7, s. 54-55.

LÖWENSTEINOVÁ, M.. „Korejský panovník a konfucianizace země.“ (I). – NO 58 (2003) 7, s. 289-295. – (II). – NO 58 (2003) 8, s. 345-352. – (III). – NO 58 (2003) 9, s. 385-391.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Praotec Tangun – zakladatel korejské státnosti.“ – NO 2000/6, s. 211-216.

VASILJEVOVÁ, Zdenka. „Korejsko-japonská °tlustá čára° za minulostí.“ – NO 1996/6, s. 203-206.

VASILJEVOVÁ, Zdenka. „Totální nasazení v Japonsku.“ – NO 1995/6, s. 215-219.

KOREJSKÁ VÁLKA

MAKOWSKI, Andrzej a KUBIAK, Krzysztof. Korea 1950-1953: boje na moři. [Z pol. originálu Korea 1950 – 1953, Dzialania morskie přel. Milan Moravec]. Praha: Naše vojsko 2004, 208 s.

CATCHPOLE, Brian. Korejská válka. (Z angl. přel. K. Válka. Transkripce V. Pucek.) – Praha, BB art 2003, 347 s.
Recenze: Svoboda, J. „Korejská válka. nové pohledy a národní hlediska.“

(Recenze: Brian Catchpol. Korejská válka 1950-1953. Praha, Jiří Buchal – BB Art 2003. 347 s.) – Mezinárodní politika 28 (2004) 3, s. 37-38.

Recenze: Sieber, K. „Co s válkou v Koreji. Překládané práce o korejské válce pomíjejí výzkum posledních let.“ (Brian Catchpole. Korejská válka 1950 – 1953. – Philip D. Chinnery.

Korejské krutosti. Zapomenuté válečné zločiny v Koreji 1950 – 1953.) – Lidové noviny, příloha Orientace, 11.10. 2003, s. 14.

CHINNERY, Philip D. Korejské krutosti. Zapomenuté válečné zločiny v Koreji. 1950-1953. (Z angl. přel. J. Gojda.) – Praha, BB art 2003, 311 s.

SOSNOVSKÝ, Aleš. Spojené státy a korejská otázka 1945-1950 [nepubl. dipl. práce; ved. dipl. práce Svatava Raková]. Praha: FSV UK 2001, 91 s.

PLÁŠKOVÁ, Terezie. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č.S/1511 v realitě mezinárodních vztahů 1950 [nepubl. dipl. práce; ved. dipl. práce Jiří Fidler]. Praha: FSV UK 2001,  94 s.

JACKSON, Robert. Letecká válka nad Koreou 1950-1953. (Z angl. přel. Jiří Chodil. Lektorská spolupráce Marta Bušková /korejské reálie/ a Zlata Černá /čínské reálie/.) – Praha, Jan Vašut 1999. 175 s., fotogr.

KAMAS, Daniel. Křídla nad Koreou. 1950-1953. První střetnutí proudových letounů v dějinách. – Olomouc, Votobia 1999. 199 s.

DVORCHAK, Robert I. a dopisovatelé a fotografové Associated Press. Korejská válka. Dějiny konfliktu očima korespondentů Associated Press. (Z angl. přel. Jiří Fiala.) – Brno, Jota 1996. 317 s.

DORR, Robert F. – LAKE, Jon – THOMPSON, Warren. Stíhací esa korejské války. (Z angl. přel. Jiří Gojda.) – Plzeň, Mustang 1996. 116 s.

GABRESKI, Francis – MOLESWORTH, O.C.. Gabby. Život stíhače. (Přel. Hana Jarolímová a Marek Břenek.) – Ostrava, REVI 1995. 172 s.

POLEDNE, Aleš V. Korejská válka. In: Poledne, Aleš. Největší moderní války: (od Koreje po Irák). Praha: Volvox Globator 2004. — Vyd. 1.

BELOSLUDCEV, Oleg. „Účast příslušníků jednotek sovětské armády ve válce v Koreji (v letech 1950-1953).“ In: Historie a vojenství 52 (2003) 3-4, S.706-711.

PILÁT, Vladimír. „Od Osanu po Tedžon.“ – Historie vojenství 1998/3, s. 3-37.

MORAVEC, Jiří R.. „Kongdžungčon (Vzdušná válka). Válka v Koreji. Neznámé konflikty.“ – Letectví a kosmonautika 1992/1-21. s. 39-40; 22-25. s. 43-44; 26. s. 49-50. – 1993/1-18. s. 39-40; 19. s. 45; 20-21. s. 39-40; 22, 24-26. s. 45-46; 23. s. 39-40. – 1994/1-2, 5-6, 8, 10. s. 49-50; 3-4, 7, 9. s. 53-54.

VĚTVIČKA, V. „Válka v Koreji ještě neskončila. Americký generál MacArthur mohl rozpoutat třetí světovou válku.“ – Týden 10 (2003) 26, s. 56-57.

VNITŘNÍ POLITIKA

Korejská lidově demokratická republika

BUZO, Adrian. Partyzánská dynastie. Politika a vedení Severní Koreje. /Z angl. přeložil J. Gojda.) – Praha, BB Art 2003. 342 s.

KANG Čchŏl-hwan a RIGOULOT, Pierre. Pchjongjanská akvária. Deset let v severokorejském gulagu. (Z fr. řeložili A. a E. Lukavští). Odborná spolupráce M. Löwensteinová. Fotografie J. Chlada, P. Hindrich. – Praha, Fra 2003. 222 s. Části knihy naleznete zde a tady.

Recenze: Schnur, P. „Severokorejská akvária, aneb, smrt krásných rybiček.“ In: Revolver Revue 59 (2005), s. 267-269.

Recenze: Kořená, M. „”Hra” o přežití v komunistickém lágru“ – Lidové noviny 29. 5. 2004.

FISCHEROVÁ, Anna. „Útěk na Sever.“ – Respekt 2001/6, s. 16.

KRYZÁNEK, Ladislav. „Korea. Včera válka, zítra mír.“ – Mezinárodní politika 2000/9, s. 13-14.

“Stát hladu a raketové politiky.“ – Týden 2000/7, s. 42-45.

DŘEVIKOVSKÁ, Tamara. „Cesta do minulosti.“ – Mladý svět 2000/19, s. 18-19.

PEŘINOVÁ, Marie. „Kim Čong-il zachraňuje svůj režim.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 14. 11. 2000.

PETRÁČEK, Zbyněk. „Orwell mezi Orwelly. Čím hrozí a proč by nás měla zajímat Severní Korea.“ – Respekt 1998/38, s. 3.

FORMÁNEK, Jaroslav. „Velký skok do krajní nouze.“ – Respekt 1998/45, s. 17.

BUCHERT, V. „Až přijde hladomor. Hlad ohrozí nejenom obyvatelstvo, ale i režim.“ – Respekt 1997/20, s. 16.

SLEZÁK, Milan. „Říše hladu.“ – Týden 1996/29, s. 35.

SLEZÁK, Milan. „Kimova říše před pádem.“ – Týden 1996/16, s. 22.

Korejská republika

BLÁHA, Petr. „Theory of the Presidential System of Government with Regard to some Remarks on the Case of the Republic of Korea.“ – Journal of International Area Studies, Seoul 1 (2000), s. 465-474.

DLABAL, L. „Korejský Willy Brandt. President Kim Te-džung má před sebou nové i staré problémy.“ – Respekt 1998/15, s. 14.

SLEZÁK, Milan. „Slova šéfideologa mají svou váhu.“ – Týden 1997/9, s. 34-35.

DEMOKRATIZACE, STÁVKY, STUDENTSKÉ HNUTÍ

BLÁHA, Petr. „Democratisation in the Globalisation Age (Comparing Geopolitical Aspects in East Asia and Central Europe).“ – Globalization and Regionalism in East Central Europe and East Asia. Comparison. Institute of Political Studies, Charles University in Prague, 2004, s. 17-29.

SLEZÁK, Milan. „Bitva o železnou misku rýže.“ – Týden 1997/3, s. 35.

SLEZÁK, Milan. „Nepoučitelní.“ – Týden 1996/35, s. 34-35.

PRÁVO

TOMÁŠEK, Michal. Právní systémy Dálného východu. (I.) (II.) – NO 1999/7, s. 244-249, NO 1999/8, s. 291-296.

LIDSKÁ PRÁVA

PICHOVÁ, Helena. „Uprchlíci ve stínu jaderných zbraní.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 12. 5. 2005.

TOBIÁŠ, Jan. „Dlouhý seznam hříchů dynastie Kimů.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 28. 4. 2005.

TOBIÁŠ, Jan. „Útěk z Kimova pekla. – Týden 11 (2004) 37, s. 38-41.

GERSHMAN, Carl. „Severní Korea. Zbytky stalinismu mezi námi.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 4. 3. 2003.

HEROLDOVÁ, Helena. „Severokorejští uprchlíci v Číně nemají téměř žádnou šanci získat azyl.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 4. 4. 2002.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Beladová, Dana. The U.S. foreign polic toward the Korean Peninsula, 1992-2004 (nepubl. diplomová práce; ved. práce Miloš Calda). Praha: FSV UK 2005, 92 s.

ZBOŘIL, Zdeněk. „Korejská republika a možnosti její spolupráce se zeměmi pacifické oblasti.“ – Mezinárodní vztahy 1995/3, s. 78-90.

PICHOVÁ, Helena. „Severní Korea. Máme jaderné zbraně a jednat o nich prozatím nebudeme.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 17. 2. 2005.

PICHOVÁ, Helena. „Komunistický režim je udržován při životě vlastní setrvačností.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 20. 1. 2005.

PICHOVÁ, Helena. „Severní Korea na cestě k větší mezinárodní otevřenosti?.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 30. 11. 2004.

BLÁHA, Petr. „Slunce pohaslo.“ Respekt 12. 5. 2003, s.10.

PODANÝ, P. „Nevyřešil to ani James Bond. Severní Korea je pro USA stále větším oříškem.“ – Týden 10 (2003) 4, s. 52-53.

O’NEIL, Tom. „Na severu: cesta na druhou stranu.“ In: National Geographic: Česká republika. 2003, č. 7, s. 50-55.

– dan – . „Korejská ruleta. Bush, Kim Čong-il a ti ostatní.“ – Týden 10 (2003) 17, s. 60.
BLÁHA, Petr. „A co naši zajatci? Na Korejském poloostrově se začínají hýbat události.“ – Respekt 2002/39, s. 11.

MARQUAND, Robert a LaFRANCHI, Howard. „Nukleární eso Kim Čong-ila.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 16. 12. 2002. Orig. na webových stránkách Christian Science Monitor .
ott.. „Proč si Korejci sekají prsty? Japonské učebnice dějepisu rozlítily Asii.“ – Týden 2001/34, s. 46-47.
LEPŠ, Jakub. „Spojené státy, Čína, Japonsko a Korejský poloostrov. kontinuita či změna?“ – Mezinárodní politika 2001/9, s. 5-7.

BLÁHA, Petr. „Osm týdnů poté.“ – Respekt 2000/33, s. 12.
BLÁHA, Petr. „Z ochránce okupantem.“ – Respekt 2000/38, s. 15.

ANDĚLOVÁ, Petra. „Další válka o Koreu?.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 14. 11. 2000.

ZAJÍCOVÁ, Helena. „Severní Korea slaví úspěchy na mezinárodním poli.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 14. 11. 2000.

ZBOŘIL, Zdeněk. „Pacific Century° aneb je budoucnost světa v Tichomoří?“ – Mezinárodní politika 1995/3, s. 9-12.

VZTAHY MEZI SEVERNÍ A JIŽNÍ KOREOU

ZBOŘIL, Z. „Půl století podivného příměří.“ – Mezinárodní politika 27 (2003) 5, s. 13-14.

McLEAN, Duncan. „Stíny sluneční politiky.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 6. 5. 2002.

BLÁHA, Petr. „Naší tužbou je sjednocení.“ – Respekt 2000/26, s. 15.
– mipet-. „Velký přítel Kim.“ – Týden 2000/35, s. 60-61.
SVOBODA, Jakub. „Korejský summit. jeho odraz v politice velmocí na Dálném východě.“ – NO 2000/7, s. 247-251.

PEŘINOVÁ, Marie. „Kim Te-džungova sluneční politika sbližuje Sever s Jihem.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 14. 11. 2000.

ČESKO-KOREJSKÉ VZTAHY

Historické
KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Czech Arms for Korean Independence Fighters.“ – ArOr 71 (2003) 1, s. 55-64.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „The Czechoslovak Legion in Russia and Korean Independence Movement. (A Contribution to the Earliest Czech-Korean Contacts.)“ – ArOr 2002, s. 195-220.

PILÁT, Vladimír. „Příprava tzv. Zvláštní skupiny československé armády k činnosti na linii příměří v Koreji.“ – Historie a vojenství 1998/6, s. 58-83.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Příběh (nejen) stříbrné vázy. Generál Gajda, čsl. legie a korejské hnutí za nezávislost.“ – Dějiny a současnost 1997/6, s. 17-20.

PILÁT, Vladimír. „Českoslovenští vojenští lékaři v korejské válce.“ (I.) (II.) – Historie a vojenství 1994/2, s. 132-161, 1994/3, s. 89-106.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „T.G. Masaryk v korejském Pusanu.“ – NO 2001/8, s. 265.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „J. Hašek, A. Trýb, J. Kopta. Korejské motivy v jejich díle.“ – NO 2001/7, s. 221-226.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Legionářská literatura. Korejci a Korea.“ – NO 2001/2, s. 37-42.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Dva Češi v historii Koreje. Radola Gajda a Josef Hanč.“ – NO 2000/6, s. 216-222.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Korejci a české zbraně.“ – NO 2000/8, s. 286-292.

Vztahy Česko-KLDR

Vztahy Česko-KR

„Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002.“ In: Věstník MŠMT ČR 56 (2000) 7, s.18-21.

CHUN Hae-Jin (Čŏn Hä-džin). „Korean-Czech Relations. Present and Perspective.“ Informační bulletin ČKS 2005, s. 6-10.

(m.b., m.l., v.p.). „Desetiletí spolupráce.“ – NO 2000/5, s. 188-191.

ZBOŘIL, Zdeněk. „Každý má svého Falstaffa. Jihokorejský prezident navštíví Prahu.“ – Respekt 1995/9, s. 15-16.

ZBROJENÍ

-rkl-. „Jaderné harašení. Soul přiznal raketový podvůdek.“ – Týden 11 (2004) 39, s. 53.

O’NEIL, Tom. „Korea: nebezpečné rozdělení.“ In: National Geographic: Česká republika 2003, č. 7, s. 30-46.

FÜRST, Rudolf. „Odolávání severokorejského militarismu.“ – Mezinárodní politika 27 (2003) 6, s. 18-20.

BLÁHA, Petr „Täpchodongu, připrav se.“ Respekt 20. 1. 2003, s.10.

BUREŠ, Jaroslav. „Raketové zbrojení v Asii.“ – Mezinárodní politika 2000/9, s. 10-13.

ŠRAJER, Bohumil. „Stát hladu a raketové politiky.“ – Týden 2000/7, s. 42-45.

MAREK, Filip. „Severní Korea je připravena na válku, ve které nemůže zvítězit.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 14. 11. 2000.

VLACH, Tomáš. „Raketový byznys.“ – Týden 1999/33, s. 69.

TERORISMUS A LETECKÉ HAVÁRIE

BRUN, Michael. Drama nad Sachalinem. pravé poslání letu KAL-007. (Přel. Libuše Buriánková – Hasenöhrlová.) – Praha, Argo 1997. 317 s.

KIM Hjon-hi (Kim Hjon-hui). Slzy mé duše. (Z angl. přel. M. Schütznerová.) – Praha, Naše vojsko 1997. 159 s.

HANÁK, Jiří. „Jak se zastavuje let. – Případ KAL-007. Sto příběhů XX. století.“ – Týden 2000/36, s. 52-53.
JANOŠ, Jiří. „Žena, která má na svědomí 115 lidských životů.“ – Koktejl 1997/1, s. 28-32.

Recenze: Slomek, J. „Kim Hjon-hi.“ – Literární noviny 1998/9, s. 16.

ŠPIONÁŽ

-vap-. „Neexistujte, nechtějte odškodné! Jihokorejská vláda čelí protestům bývalých agentů.“ – Týden 2002/14, s. 56.

SLEZÁK, Milan. „Ponorková aféra.“ – Týden 1996/40, s. 38.

EKONOMIKA

Korejská lidově demokratická republika

VUJITY, Tvrtko. Viděl jsem peklo. (Z maď. originálu Pokoli Történetek přel. Táňa Dimitrovová a Martin Navrátil). Bratislava : NOXI, 2004. (Obsahuje část o sociální situaci v KLDR).

DOBROVOLNÁ, Eva. „Zatímco vůdci oslavují, Severokorejci umírají hlady.“ –www.infoservis.net, Člověk v tísni 8. 9. 2005.

PICHOVÁ, Helena. „Severokorejská vláda hledá jak nasytit národ.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 7. 4. 2005.

BLÁHA, Petr. „Jadernou velmoc zachraňují brambory.“ – Bulletin o rozvojové pomoci Člověka v tísni 5. 3. 2004.

OPLETALOVÁ, Zuzana. „Politika hladomoru.“ – www.infoservis.net, Člověk v tísni 14. 11. 2000.

Korejská republika

ŽÍDEK, Libor. „Hospodářský vývoj v Korejské republice od měnové krize.“ – Mezinárodní politika 27 (2003) 11, s. 22-23.

ERBÁKOVÁ, J. „Temný konec poslušného syna. Druhá sebevražda v dynastii ovládající konglomerát Hyundai.“ – Týden 10 (2003) 33, s. 64.

SANDMAN, Armin. „I Kun-hi. Král tří hvězd. Pán nad životem a smrtí korejského hospodářství.“ – Týden 10 (2003) 37,s. 70.

KŘELINOVÁ, Jana.“Zkušenosti z liberalizace pohybu kapitálu nových členských zemí OECD.“ In: Mezinárodní politika 26 (2002) 3, s. 24-26.

ŽÍDEK, Libor. „Současný ekonomický vývoj Jižní Koreje.“ – Mezinárodní politika 26 (2002) 2, s. 34-35.

KUBÁTOVÁ, Zuzana. „Konec korejských tygrů: šéf Daewoo se skrývá, zakladatel Hyundaie zemřel. In: Týden 8 (2001) 14, s. 62-63.

BAUTZOVÁ, Libuše. „Firmy se léčí, možností přibývá.“ Rubrika: Podnikání a trhy. In: Ekonom 45 (20010329) 13, s. 46.

NĚMEČEK, Tomáš. „Zatykač na pana Kima.“ – Respekt 2001/10, s. 8.
“Nemoci mladých tygrů.“ /The Economist/. – Ekonom – týdeník Hospodářských novin 2000/23, s. 28.

FÜRST, Rudolf. „Asijská krize tři roky poté.“ – Mezinárodní politika 24 (2000) 9, s. 8-10.

Zelenka, Robert. „Daewoo: Boj o Asii pokračuje.“ In: Týden 7 (2000) 40, s. 68-69.

MACHÁČEK, Jan. „Záblesky naděje pro nové trhy.“ – Respekt 23 (1999) 19, s. 6.

KOVÁŘ, Jindřich. „Ještě jednou k asijským výzvám.“ – Mezinárodní politika 1999/2, s. 38-39.

BALÁŽ, P. „Reforma priemyslovej a obchodnej politiky – cesta riešenia finančnej krízy Juhokorejskej republiky.“ – Politická ekonomie 1999/5, s. 631-642.

ROBEJSEK, Petr. „Lekce z asijské krize.“ – Mezinárodní politika 22 (1998) 8, s. 24-26.

LEBEDA, Petr. „Asijské výzvy v roce tygra. Národní a globální otazníkyekonomických krizí.“ – Mezinárodní politika 22 (1998) 8, s. 4-7.

MACHÁČEK, J. „Další tygr v křečích. Jižní Korea málem před bankrotem.“ – Respekt 1997/52, s. 6.

LEVORA, J. Vývoj zemí jihovýchodní Asie. – Mezinárodní politika 21 (1997) 6, s. 20-23.

KOVÁŘ, Jindřich. „Nad asijskými „tygry“ zamračeno.“ – Mezinárodní politika 21 (1997) 12, s. 19-22.

DLÁŽDIL, Milan. „Korejská republika – příklad dynamického růstu ekonomiky.“ – Národní hospodářství. Indikátor 1995/12, s. 17-19.

JAZYK, JAZYKOVĚDA, TRANSKRIPCE
KIM Inchon (KIM In-čchŏn, 김인천). Fixed items in free word order languages: (clitics in Czech and sentence-final markers in Korean). Dobřichovice: KAVA-PECH 2003.

KIM Inchon (KIM In-čchŏn, 김인천). „Multiple WH-fronting in Czech and Wh-in-situ in Korean.“ – ArOr 72 (2004) 2, s. 226-238.

BYTEL, Antonín and KWON Chae-il. „Czech adverbs expressing °states° and their equivalents in Korean.“ – Hanguk ögugo tähakkjo nonmunčip 30 (1997), s. 35-48.

BYTEL, Antonín a KWON Chae-il. „Problémy vzájemné transkripce češtiny a korejštiny.“ – Čeština doma a ve světě 1996/2. s. 123-126; 3. s. 200-207.

UČEBNÍ TEXTY A POMŮCKY

PUCEK, Vladimír. Gramatika korejského jazyka. – Praha, Karolinum 2005. 453 s.

Recenze: Horák, T. „V. Pucek. Gramatika Korejského jazyka.“ Informační bulletin ČKS 2005, s. 41.

PARK Mi-Young. Česko-korejský slovník. – Olomouc, Univerzita Palackého 2004, 780 s.

Recenze: Horáková, Š. „Park Mi-young. Česko-korejský slovník.“ Informační bulletin ČKS 2005, s. 20-21.

Asijský tlumočník: 8 významných jazyků Asie: základní konverzační obraty. Dubicko: INFOA 2003. (Obsahuje i korejštinu).

PUCEK, Vladimír a BUŠKOVÁ, Marta. Jazyková politika v Koreji. – Praha, Karolinum 2000. 291 s.

Recenze: Horák, T. „V. Pucek – M. Bušková. Jazyková politika v Koreji.“ – Slovo a slovesnost 64 (2003) 1, s. 62-65.

BYTEL, Antonín, KIM Kyuchin a BISCHOFOVÁ, J. Česká kultura – Čchekcho munhwa. – Soul, HUFS 2000. 272 s.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. Dějiny moderní korejské literatury. – Praha, Karolinum 1998. 115 s.

BYTEL, Antonín – KWON Jae-il. Čchekchoŏ höhwa / Česká konversace. – Seoul, HUFS 1998. 440 s.

PUCEK, Vladimír. Lexikologie korejštiny. – Praha, Karolinum 1997. 229 s.

BYTEL, Antonín, KWON Jae-il a KIM Kyu-jin. Kičcho čchekchoŏ – kangdokkwa höhwa. Základní čeština – četba a konverzace. (Česko-korejský slovník s. 325-421.) – Seoul, Hankuk University of Foreign Studies 1997. 421 s.

LITERATURA

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Korea.“ – In: MALINA, J. (ed.). Kruh prstenu (Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů). I. sv. Pracovní preprint knihy. – Brno, Nadace Universitas Masarykiana, Nakladatelství Georgetown v Brně, Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně 1999, s. 355-371.

PUCEK, Vladimír. „Some Aspects of the Evaluation of Modern Korean Literature, Literary Criticism and Publishing Policy in the Democratic People°s Republic of Korea (based on the analysis of works published in P°yongyang).“ Papers of the 18th AKSE Conference, Stockholm 1997.

PUCEK, Vladimír. „Čučche sasanggwa Pukhan munhwa / The Juch°e Ideology and North Korea°s Culture.“ – In: Pukhan silsanggwa čonmang / The Actual Circumstances and Prospects of North Korea. Soul, Tonghwa jonguso 1991, s. 271-300.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Das Bild einer Leiden Frau in der koreanischen Hofprosa.“ – ArOr 72 (2004) 4, s. 476-490.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Kim Yu-sin: Great Silla°s Patriot. Myths and reality as mirrored in Korean literature.“ – ArOr 72 (2004) 2, s. 213-225.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Description of Hero in Korean Classical Literature. From Myth to Classical Fiction.“ – Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1 – (2001). Orientalia Pragensia XIV. Charles University in Prague, The Carolinum Press 2002, s. 181-193..

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „The Illustrators of the Printemps Parfumé.“ – ArOr 2001, s. 465-474.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „The Novel Taeha in Czech.“ – Korea Journal 1997/2, p.116-120.

PUCEK, Vladimír. „Čchekchoŏro pŏnjŏktön hanguk munhagŭi kägwan – sŏntchäkkwa čchulpchanŭi mundžečŏm / A Survey of the Korean Literature Translated into Czech – Problems of Choise and Edition.“ – Öguk munhak 35 (1993), s. 340-358.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam „Příběhy korejského starověku.“ – Univerzitní noviny 11 (2004) 1, s. 20-34.

GRUBEROVÁ, I.M. „V klášteře mnoha borovic.“ – Regenerace 12 (2004) 1, s. 6-9.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam „Obraz trpící ženy v korejské dvorské próze.“ – Univerzitní noviny 11 (2004) 2, s. 18-23.

GRUBEROVÁ, I.M. „Ctnostné paní a tesknící milenky. Klasická poezie hansi korejských básnířek.“ – Literární noviny 1.12. 2003, č. 49.

GRUBEROVÁ, Ivana M. „Mezi slovy a nevýslovnem. poezie a myšlení korejského zenbuddhistického mnicha Čchongho Hjudžonga, Velkého mistra ze Západních hor.“ – Literární noviny 2002/8, s. 14.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Mýty o založení korejských království.“ – NO 2001/4, s. 109-113.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Korejské pohádky v češtině. V.F. Suk, J. Spirhanzl-Duriš a jiní.“ – NO 2000/9, s. 321-325.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „The Living Reed Pearl S. Buckové.“ – NO 1999/1, s. 22-25.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Luděk Marold a „Printemps parfumé“. – NO 1999/4, s. 121-124.

HORÁKOVÁ, Štěpánka. „Kim Tong-in – průkopník moderní korejské povídky.“ – NO 1999/7, s. 270-273.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Písně z druhého břehu. Existují hranice mezi životem a smrtí?“ – NO 1997/9, s. 346-349.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Vyprávění z dlouhé chvíle. Paměti nešťastné korunní princezny Hong.“ – NO 1997/5, s. 191-194.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Po padesáti letech. Kim Nam-čchon a jeho román „Proud“.“ – NO 1997/6, s. 228-230.

PŘEDMLUVY, DOSLOVY A KOMENTÁŘE K PŘEKLADŮM Z KOREJŠTINY

PUCEK, Vladimír. „Sidžo a kasa – klasické formy korejského básnictví. Korejská klasická poezie v českém překladu.“ – In: Jasná luna v prázdných horách. Korejské básnictví 14.-19. století. Praha – Litomyšl, Paseka 2001, s. 7-26, s. 183-186.

GRUBEROVÁ, Ivana M. „Hwang Sun-won a jeho příběh o lásce a nenávisti.“ – In: Hwang Sun-won. Kainovi potomci. Praha, Mladá fronta 2000, s. 205-213.

PUCEK, Vladimír. „Od tradiční korejské prózy k moderní povídce. Medailony autorů.“ – In: Tváře a osudy. Moderní korejské povídky. Praha, Brody 1999, s. 7-34.

PUCEK, Vladimír. „Podivuhodný svět pohádek Východního moře.“ – In:

PUCEK, Vladimír. Korejské pohádky. Praha, Aventinum 1997, s. 9-12.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Smrt a čtyři roční období.“ – In: Han Mal-suk. Písně z druhého břehu (Arŭmdaun jongga). Praha, Dar Ibn Rush Publ. 1997, s. 339-345.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Ctná královna a nešťastná princezna.“ – In: Vyprávění z dlouhé chvíle. Praha, Brody 1997, s. 190-197.)

GRUBEROVÁ, Ivana M. „Milostná poezie Manhe Han Jong-una, buddhistického mnicha.“ – In: Manhe Han Jong-un. Tvoje mlčení. Praha, DharmaGaia 1996, s. 5-8.

GRUBEROVÁ, Ivana. „Slovo úvodem. Korejská moderní poezie. O autorech.“ – In: Stanu-li se kamenem. Výbor z korejské poezie 20. století. Praha, Mladá fronta 1996, s. 7-8, 9-10, 179-192.

PŘEKLADY Z KOREJŠTINY DO ČEŠTINY

Romány
HWANG Sun-won (HWANG Sun-wŏn, 황순원). Kainovi potomci. (Z kor. přel. Ivana Gruberová.) – Praha, Mladá fronta 2000. 213 s.
Recenze: Löwensteinová, M. „… a přibývalo těch, kteří pozvedli své nářadí.“ – Literární noviny 2001/4, s. 8.
Recenze: Jareš, M. „Korejští otcové a děti.“ – Nové knihy 2001/14, s. 21.

HAN Mal-suk (한말숙). Písně z druhého břehu (Arŭmdaun jongga) (Překlad a doslov Miriam Löwensteinová). – Praha, Dar Ibn Rush Publ. 1997. 345 s.
Vyprávění z dlouhé chvíle. (Inhjŏn wanghudžŏn). (Z kor. přel., poznámky a doslov napsala Miriam Löwensteinová.) – Praha, Brody 1997. 197 s.
Recenze: Bušková, M. „Dva příběhy ze staré Koreje.“ – Týden 1997/32, s. 66.

HAN Mal-suk (한말숙). „Písně z druhého břehu“ (Úryvek z románu). (Z kor. přel. M. Löwensteinová.) – NO 1997/9, s. 348-349.

Povídky

Tváře a osudy. Moderní korejské povídky. (Předmluva a medailony autorů Vladimír Pucek. Z kor. přel. Vladimír Pucek, Zdenka Klöslová, Marta Bušková.) – Praha, Brody 1999. 350 s.
Recenze: Horáková, Š. „Tváře a osudy.“ – NO 2000/4, s. 157-158.
Recenze: Lomová, O. „Tváře a osudy. Moderní korejské povídky.“ – Literární noviny 2000/5, s. 10.

HAN Mal-suk (한말숙). „Období dešťů.“ (Z kor. přel. Veronika Koubková.) – Informační bulletin ČKS 2005, s. 22-26.

I Mun-jol (I Mun-jŏl, 이문열). „Básník.“ (Přel. M. Löwensteinová.) – Právo 13 (2003) 85, Salon (příloha), s. 3, 10.4. 2003.

HAN Mal-suk (한말숙). „Přítel s čokoládou.“ (Z kor. přel. M. Löwensteinová.) – NO 58 (2003) 1, s. 11-19.

HWANG Sun-won (Hwan Sun-wŏn, 황순원). „Liják.“ (Z kor. přel. T. Horák.) – NO 1999/10, s. 381-385.

KIM Tong-In (김동인). „Šílený malíř.“ (Z kor. přel. Š. Horáková.) – NO 1999/9, s. 344-350.

KIM Tong-In (김동인). „Výhrady.“ (Z kor. přel. Š. Cejnarová.) – NO 1998/7, s. 271-275.

Poezie
Déšť v horách rozeznívá bambusy: výbor z básní hansi, klasické korejské poezie psané čínsky. [ze sinokor. originálů vybrala, uspořádala, přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová]. Praha: DharmaGaia 2005, 203 s.

KO Un (KO Ŭn, KO Ŭn, 고은, 高銀 /1933-). Květy okamžiku Z kor. orig. 순간의 꽃 (2001, 문학동네) přel. Miriam Löwensteinová. Praha: Mladá fronta (Květy poezie ; sv. 236) 2005, 94 s.


Manhe HAN Jong-un (Manhä HAN Jong-un, 만해 (萬海, 卍海) 한영운 (韓龍雲), 1879-1944). Tvoje mlčení. (Přel. I.M. Gruberová.) – Praha, DharmaGaia 2003. 2. vyd.

Prázdné hory jsou plné větru a deště. Antologie básní korejských zenových mistrů. (Ze sinokor. originálů vybrala, uspořádala, přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová). – Praha, DharmaGaia 2002. 248 s.

Recenze: Samek, D. „Prázdné hory“ In: Kritická příloha Revolver Revue 29 (2004), s. 110-111. (Recenze na Jasná luna v prázdných horách a Prázdné hory jsou plné větru a deště).

Recenze: Balabán, M. „Hory, déšť a úžas“ In: Křesťanská revue, 69 (2002) 10, s. 280.

Recenze: Löwensteinová, M. „Slova z ticha. Korejská zenová poezie.“ – Literární noviny 2002/26, s. 8.

Jasná luna v prázdných horách. Korejské básnictví 14.-19. století. (Z kor. přel. Vladimír Pucek a Petr Borkovec.) – Praha – Litomyšl, Paseka 2001. 188 /4/ s.
Recenze: Löwensteinová, M. „“Snad žít je snadné. I hlupcům se to daří.“ Půvaby korejských sidžo a kasa.“ – Literární noviny 2002/7, s. 8.

Manhe HAN Jong-un (Manhä HAN Jong-un, 만해 (萬海, 卍海) 한영운 (韓龍雲), 1879-1944). Tvoje mlčení. (Z kor. přel. Ivana M. Gruberová.) – Praha, DharmaGaia 1996. 68 s.
Recenze: Löwensteinová, M. „Kdo je Han Jong-unův milý? Buddha, milenka, vlast?“ – Mladá fronta dnes 6.5. 1997, s. 19.

Stanu-li se kamenem. Výbor z korejské poezie 20. století. (Z kor. originálů přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Ivana Gruberová). – Praha, Mladá fronta 1996. 196 s.
Recenze: Bušková, M. „Azalka mezi pelyňkem.“ – Lidové noviny 9 (1996) 263. Příloha Národní, č. 45, s. V.
Recenze: Sedláková, L. „Tvým hlasem je mlčení, korejská poezie!“ – Denní telegraf 5 (1996) 209, s. 11.
Recenze: Sedláková, L. „Pokus o smíření s časem.“ – Nové knihy 36 (1996) 35, s. 3.
Recenze: Šlajchrt, V. „Jedinou knihou dnešní kolekce…“ – Literární noviny 7 (1996) 33, s. 16.
Recenze: Horáková, Š. „Stanu-li se kamenem.“ – NO 54 (1999) 2, s. 77-79.

„Ctnostné paní a tesknící milenky. Klasická poezie hansi korejských básnířek (paní Sin Saim-dang, Hwang Čin-i, paní Kim Samui-dang, Kim Kum-won, paní Kang Čongil-dang).“ Ze sinokorejských originálů přeložila I.M. Gruberová. – Literární noviny 1.12. 2003, č. 49.

„Mangong Wolmjon, Kjongho Songu, Naon Hjegun, Wongan Čchungdži, Hamho Kihwa, Čchongho Hjudžong, Pegun Kjonghan.“ (Z kor. přel. Ivana M. Gruberová.) – Literární noviny 2002/8, s. 14.

JUN Tong-džu (윤동주). „Básně.“ (Z kor. přel. Klára Haromová.) – NO 2002/6, s.197-198.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. „Starověké korejské básně hjangga z kroniky Samguk jusa. – In: Wen / Mun / Bun. Sborník literatur Dálného východu 1999/1, s. 75-87.

“RI Säk (1328-1396).“ (Z kor. přel. V. Pucek a P. Borkovec.) – Lidové noviny 7.1. 1999 (Umění a kritika), s. 20.

“Moderní korejští básníci. Kim Ok. Racek. O Sang-sun. Poezie, cigarety a já. I Čang-hui. Jaro je kočka.“ (Z kor. přel. M. Löwensteinová.) – NO 1998/5, s. 187.

“Z moderní korejské poezie. /Ču Jo-han, Kim Kwang-sop, Pak jong-čchol, Sin Sok-čong./“ (Z kor. přel. M. Löwensteinová.) – NO 1998/6, s. 222-223.

Filmy

KIM Ki-duk (Kim Ki-dŏk, 김기덕). 3-iron (Prázdný dům, kor. Pin čib) s čes. titulky. (Z kor. přeložil Petr Bláha). Režie: Kim Ki-dŏk, kopr. KR a Japonsko 2004. Premiéra v kině Aero 8. 9. 2005, distribuce Artcam.

Recenze: Fila, K. „3-iron.“ In: Cinema 15 (2005) 9, s. 66-[68].

Recenze: Svatoňová, K. „3-Iron : spirituální rozměr trojky-železa.“ Rubrika: Kritika In: Cinepur 14 (2005) 41, s. 56.

Recenze: Mařík, H. „3-Iron.“ In: Premiere, roč. 6 (2005), č. 9 (září 2005), s. 88.

PARK Chan-wook (Pak Čchan-uk, 박찬욱). Old Boy. (Z kor. přeložil Petr Bláha, Jolana Klubrtová a Čŏn Sŏn-hŭi) s čes. titulky. Režie: PAK Čhan-uk, KR 2003. Premiéra 5. 5. 2005, distribuce Artcam.

Recenze: Fila, K. „Old Boy“ In: Cinema 15 (2005) 5, s. 92-93.

Recenze: Bláhová, J. „Oldboy: oplegnatus fasciatus pojídaný za živa.“ Rubrika: Kritika In: Cinepur 14 (2005) 39, s. 56.

Recenze: Rudovský, J. „Oldboy.“ Rubrika: Premiéry In: Premiere 6 (2005) č. 5, s. [84].

Recenze: Stuchlý, A. „Vzpomínky na korejské tváře: 39. ročník MFF Karlovy Vary.“ Rubrika: Glosy In: Cinepur 13 (2004) 35, s. 8. (Recenze na film Old Boy a Vzpomínky na vraždu).

I Čŏng-hjang (이정향). Cesta domů… (Z kor. přeložil Petr Bláha a Čŏn Sŏn-hŭi). Režie: I Čŏng-hjang, KR 2002. Projekce ČKS 20. 12. 2004.

PAK Čchŏl-su (박철수). Pong-dža. (Z kor. přeložil Petr Bláha). Režie: Pak Čchŏl-su, KR 2000. Pro MFF v Karlových Varech 2001.

Divadelní hry  a divadlo masek
ČCHÖ In-hun (최인훈). Buben z Nangnangu (Tungtung Nangnang tung). (Přeložila M. Löwensteinová). Režie: SIN Ho (신호), korejský režisér žijící v České republice. První představení v divadle Ponec, Praha, 10.1. 2003.

Tanec staré ženy Mijal. (Z kor. přel. Z. Klöslová.) – Svět a divadlo 2000/1, s. 107-113.

Muzikál
Čang Pogoův sen /The Dream of Chang Pogo. (Libreto muzikálu pro vystoupení korejského souboru Hjŏndä Corp. ve Státní opeře v Praze. Z kor. přel. V. Pucek.) Říjen 1997.

Pohádky
PUCEK, Vladimír. Korejské pohádky. Ilustrace Josef Kremláček. – Praha, Aventinum 1997. 208 s.
Recenze: Kašpar, O. „Korejské pohádky z Aventina.“ – Týdeník ROZHLAS (1997) 33, s. 21.
Recenze: Kašpar, O. „Pohádky ze země jitřní svěžesti – Korey.“ – Slovo 89 (1997) 174, s. 9.
Recenze: Stehlíková, B. „Pohádky ze země Jitřní svěžesti.“ – Nové knihy 1997/29, s. 11.

PŘEKLADY Z DALŠÍCH JAZYKŮ DO ČEŠTINY

Romány
HONG Sung-hwa (Hong Sŏng-hwa, 홍성화). První kjú (z angl. First kyu přeložil Jiří Sedláček). Triton, Praha 2005.

POTOK, Chaim. Já hlína jsem. [Z angl. I am a clay přel. Dana Vlčková]. Praha: Argo 2004, 162 s.

KIM, Elizabeth. Bezejmenná: strastiplná pouť z válečné Koreje do Kalifornie. (Z angl. originálu Ten thousand sorrows přel. Ivana Nuhlíčková). Praha: Ikar 2002, 197 s.

Manhwa (komiksy)

Min-Woo Hyung (HJŎNG Min-u, 형민우). Kazatel. (Komiks: námět a kresba Hjŏng Min-u; z angl. přel. Dana Krejčová). Praha: Comics Centrum 2004, 178 s.

Recenze: „Kazatel 1 – předehra pro mrtvé, čili Hellboyův šikmooký bráška.“ – Comicscentrum online, 29.03.2004.

Recenze: Čepelák, V. „Manga pro Divoký západ.“ Rubrika: Vivisektor In: Ikarie 15 (2004) 4, s. 48.

Filmy

Anotace: „Pouta války“ (Až zavlaje státní vlajka). Rubrika: Video & DVD In: Cinema 15 (2005) 9, s. 101. (Anotace DVD s jihokor. válečným filmem).

Recenze: Bláhová, J. „Jaro, léto, podzim, zima-a jaro.“ Rubrika: Reflexe/distribuce In: Filmové listy – Uherské Hradiště 1 (22.09.2004) 2, s. 7.

Recenze: Fila, K. „Jaro, léto, podzim, zima-a jaro.“ In: Cinema 14 (2004) 10, s. 72-75.

Recenze: Korbařová, K. „Jaro, léto, podzim, zima-a jaro.“ In: Filmový přehled. 55 (2004) 10, s. 17-[18].

Recenze: Francková, I. „Jaro, léto, podzim, zima-a jaro.“ Rubrika: Premiéry In: Premiere 5 (2004) 10, s. [85].

Recenze: Kofroň, L. „Od jara do jara: jak se neztratit v životě.“ Rubrika: Film In: Mladý svět. 46 (2004) č. 40, s. 36. (Recenze na Kim Ki-dŏkův film Jaro, léto, podzim, zima …a jaro).

Recenze: Blažejovský, J. „Oáza“ Rubrika: 38. MFF v Karlových Varech In: Film a doba 49 (2003) 3, s. 149.

Recenze: Thein, K. „Opojen ženami a malováním.“ Rubrika: Czech Critic’s Choice 16 In: Film a doba. 48 (2002) 3, s. 142-143. (Recenze na film režiséra IM Kwŏn-tchäka (angl. Kwon-taek, Im).

ČESKÁ LITERÁRNÍ DÍLA INSPIROVANÁ KOREOU, CESTOPISY
Nepil, František. Malý atlas mého srdce: Island, Řecko, Turecko, Skandinávie, Korea, Anglie, Maroko. Horní Bříza: Granát 2003.

JAREŠ, Michal. „Prospal jsi hedvábí.“ – Tvar 1999/8. Příloha Edice TVARy, sv. 8, 1999. 32 s.

DIVADLO A DIVADLO MASEK
KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Korejské divadlo masek.“ – Svět a divadlo 2000/1, s. 101-106.
KALVODOVÁ, Dana. „Humor z Dálného východu.“ – Svět a divadlo 2000/1, s. 100.

ŠIMKOVÁ, Soňa. „Interkulturalismus v plnej sile (Nielen v Južnej Kórei).“ – Svět a divadlo 1998/2, s. 135-142.
KLÖSLOVÁ, Zdenka. „Karel Čapek°s Work in Korea.“ – ArOr 1996/1, s. 85-94.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „V Koreji o Karlu Čapkovi.“ – Zprávy Společnosti bratří Čapků 1995/39. s. 4-5; 1996/40. s. 4-5.

FILM
FILA, Kamil. „Korejští tygři vystrkují drápy.“ In: Cinema, roč. 15 (2005), č. 5, s.

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. „Má střeva mají devět kliček, má láska kvete v každé z nich.“ In: Film a doba 47 (2001) č. 3, 118-122.

BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. „Mentolky a jiné pálivé sladkosti.“ – Film a doba 2000/3, s. 127-130.

HUDBA
KLUBRTOVÁ, Jolana. „Tradiční korejská hudba.“ – NO 58 (2003) 3, s. 139-140.

RIEDLBAUCH, Václav. „Česká filharmonie na Dálném Východě.“ In: Hudební rozhledy 55 (2002) 2, s. 29-[30].

MUZIKÁL
BEDNÁŘOVÁ, Veronika. „Čodžuharira, Dracula!“ – Reflex 1998/42, s. 6-8.

HUDEBNINY, KONCERTY A NAHRÁVKY

Bambini di Praga (pěvecký sbor). Flying around the world [zvukový záznam] = [Letem světem s Bambini di Praga]. Praha: Supraphon p2004. (Obsahuje jednu nahrávku v korejštině: Sŏngudža (KR)/Čŏn He-jong, Čo Mu-nam).

Dong-hyek Lim (IM Dong-hjŏk, 임동혁). SCHUBERT 4 Impromptus, Op.90; RAVEL La Valse; CHOPIN Ballade No.1, Op.23; Nocturne No.8, Op.27 No.2; Scherzo No.2, Op.31; Étude No.1, Op.10 No.1. (Zvukový záznam, CD (62:40)). EMI Classics / EMI Czech Republic, 2002.

Recenze: Němec, V. „Chopin, Schubert, Ravel.“ In: Harmonie11 (2003) 1, s. 47.

Recenze: Kučera, T. „Unsuk Chin.“ In: Harmonie 13 (2005) 5, s. 42. (Recenze na nahrávku jihokor. skladatelky Čin Ŭn-suk – Akrostichon-Wortspiel, Fantaisie mécanique, Xi, Double Concerto. — : Deutsche Grammophon/Universal Music, 2005).

Recenze: Kopecký, J. „Mario Košik se Státní filharmonií Brno.“ In: Hudební rozhledy 56 (2003) 3, s. 18.

Recenze: Pokorný, P. „SOČR, Chi-Yong Jung a Aleš Bárta.“ In: Hudební rozhledy, 55 (2002) 6, s. 7. (Recenze na koncert SOČR pod vedením jihokor. dirigenta).

Recenze: Kittnarová, O. „Hudba v Kladně“ In: Harmonie 9 (2001) 6, s. 6. (Recenze na koncert Komorní filharmonie Pardubice pod vedením jihokor. dirigenta AN Či-huna).

Recenze: Pokorný, P. „Penderecki ve FOKu.“ In: Hudební rozhledy, 54 (2001) 5, s. 5-6. (Recenze na vystoupení jihkokor. klavíristky a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod vedením jihokor. dirigenta.

Recenze: Srnka, M. „Le quattro stagioni.“ In: Harmonie 9 (2001) 10, s. 47 (Recenze na: Vivaldiho Le quattro stagioni v podání jihokorejské houslistky Čŏng Kjŏng-hwa (angl. Chung, Kyung Wha). — EMI Classics/Monitor-EMI, ca 2001).

Recenze: Jůzová, M. „Symfonický kaleidoskop.“ (Recenze na koncert Státní filharmonie Brno pod vedením jihokorejského dirigenta) In: Harmonie 9 (2001) 4, s. 6.

Recenze: Reittererová, V. „Kyung Wha Chung“ [Čŏng Kjŏng-hwa]. In: Harmonie, 8 (2000) 8, s. 45. (Recenze na: Souvenirs. — EMI/Monitor-EMI, ca 1999).¨

Recenze: Veber, P. „Koncertní árie“. In: Harmonie, 8 (2000) 6, s. [47]. (Recenze na: Mozart, W. A. — Koncertní árie. (interpretka Hellen Kwŏn)– Arte Nova/BMG 2000).

UMĚNÍ
Prolomení povrchu / Breaking the Surface. – V Liberci, Severočeské muzeum /2001/. /39/ s. barev. il., portréty.

POSPISZYL, T. „Čak-čak-čak! Pomník policejního násilí v Jižní Koreji.“ – Týden 11 (2004) 41, s. 104.

POSPISZYL, T.. Souboj světa. Bienále v jihokorejském Kwangdžu se podřídilo publiku. – Týden 11 (2004) 39, s. 96-97.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. Erotika ve staré korejské literatuře a výtvarném umění. – NO 58 (2003) 5, s. 193-199.
LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. Korea na hranici mezi tradicí a Západem. – Umění a řemesla 1999/2, s. 48-53.

HUDEBNÍ NÁSTROJE

HEŘMANSKÝ, Martin. „Wildwood W111S-N.“ In: Muzikus 10 (2000) 7, s. 65. (Elektrické kytary).

SPORT A BOJOVÁ UMĚNÍ

VOZNÍČKOVÁ, Ilona. „Dokonalý systém péče o duši a tělo: hluboká filozofie bojového umění.“ In: Regena 13 (2003) 10, s. 11.

BOSÁK, Jaromír. Jak jsem potkal šampiony: asijský deník. Praha: Eminent 2002, 238 s.

NOVÁK, Jaromír. Japonsko – Korea 2002 : XVII. mistrovství světa v kopané 31.5.-30.6. Praha: Olympia 2002, 133 s.

POPELÁŘ, Kamil a WOLF, Petr. Mistrovství světa ve fotbale 2002: Korea, Japonsko 31.5.-30.6.2002. Praha: Computer Press 2002, 106 s.

RADNEDGE, Keir. Mistrovství světa 2002: Japonsko – Jižní Korea: fakta. Brno: Jota c2002, 80 s.

“Soutěž nejen sportovní.“ (Focus Londýn.) – ZZ 2001/12, s. 12-15.

MEDICÍNA

Chong, Puramo. (Čŏng Wŏn-džo, 정원조). Celostní medicína a Saamova akupunktura: klasická korejská medicína (Z esp. přel. Zdeněk Pluhař). Dobřichovice: KAVA-PECH 2005, 306 s.

MYŠLENÍ
McGREAL, Ian P.. Korea. – In: McGREAL, Ian P. Velké postavy východního myšlení. Slovník myslitelů. (Z angl. přel. Dita Nymburská.) Praha, Prostor 1998, s. 471-504.
Recenze: KJB. „Mudrci převřených víček.“ – Nové knihy 1999/19, s. 3.

NÁBOŽENSTVÍ

Křesťanství, nové náboženské směry a sekty (viz rovněž rubriku osobnosti)

HURSTON, Karen. Růst největšího sboru na světě. [Z angl. Growing the world’s largest church přel. Jana Vašinová]. Brno: Postilla c2002, 175 s.

JANOŠ, Jiří. „Moravský misionář v Koreji.“ – Reflex 2001/24, s. 30-32.

FLIEDR, Bob. „Reverend Moon zrušil kontroversní Církev sjednocení.“ – Lidové noviny – Orientace, 22. 5. 1999, s. 22.

Buddhismus
GRUBEROVÁ, Ivana M. „Místa setkání.“ – Literární noviny 2001/32, s. 6-7.
GRUBEROVÁ, Ivana M. „Buddha s křížem na těle. V Koreji se buddhističtí mniši inspirují u křesťanských misionářů.“ – Respekt 2001/4, s. 18.

WERNER, Karel. „Klášterní buddhismus v Koreji.“ – NO 2000/4, s. 131-138.
JANOŠ, Jiří. Korejské buddhistické kláštery. – Lidé a země 1998/9, s. 542-547.
RŮŽOVÁ, Jiřina. „Tripitaka Koreana v klasické formě a na CD-ROM.“ – NO 1997/2, s. 76-77.

Sŏn (Zenový) buddhismus
Odklepávání popela na Buddhu. Učení zenového mistra Seung Sahna. Sestavil Stephen Mitchell. (Z angl. originálu Dropping ashes on the Buddha přel. Lumír Kolíbal ve spolupráci s Jiřím Šmejkalem a s přihlédnutím k starším samizdatovým překladům Vlastimila Marka a Lumíra Kolíbala.) – Praha, DharmaGaia 1996. 206 s.

Pouze nevím. Vyučující dopisy zenového mistra Seung Sahna. (Úvod Luise Sichel, Stanley Lombardo. Z angl. přel. Jan Komrska.) – Praha, OGME 1991. 115 s.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

KLUIBER, Zdeněk. „K výuce fyziky v Korejské republice.“ In: Československý časopis pro fyziku 54 (2004)  3, s. 129-130.

VĚDA A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

PETR, Jaroslav a LÁNSKÁ, Vilma. „Korejské klony skotu odolávají BSE.“ In: Náš chov 64 (2004) 2, s. 24.

RAHMAN, Md. Siddiqur. „Polymerase chain reaction assay for the diagnosis of experimentally infected pregnant Sprague-Dawley rats with Brucella abortus biotype 1.“ In: Veterinární medicína 49 (2004) 7, s. 253-258

Celbová, Ludmila. „Soubor prvků Dublin Core v exotických jazycích.“ In: Ikaros [online] 5 (2001) 7.

EKOLOGIE, FAUNA A FLORA

VANČURA, Karel. „Zelená Korea“ In: Lesnická práce 84 (2005) 4, s. 18-20.

KIM Yeon-Mee, ZERBE Stefan and KOWARIK, Ingo. „Human impact on flora and habitats in Korea rural settlements.“ — České resumé. In: Preslia, 74 (2002) 4, s. 409-419.

SOJÁK, Jiří a IM. „A new name for Potentilla koreana Okeda.“ In: Preslia 74 (2002)  4, s. 437.

SHAPIRO, Eva. „Korejské národní parky.“ In: Geografické rozhledy 14 (2004/05) 1, s. 6-7.

HURYCH, V. „Jedle korejská (Abies koreana).“ In: Zahrádkář 35 (2003) 1, [s. 32].

KOREANISTIKA

Vladimír Pucek. Bibliography 1954-1998. Compiled by Štěpánka Horáková. Edited by Vladimír Liščák. Bibliographical Series of the Oriental Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic. Volume 11. – Prague 1999. 15 pp. / Vladimír Pucek. Bibliografie 1954-1998. Sestavila Štěpánka Horáková. Vydal Vladimír Liščák. Bibliografická edice Orientálního ústavu AV ČR. Svazek 11. – Praha 1999. 15 s.
Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté. (Zpracoval kolektiv autorů. Hlavní redaktor Jan Filipský.) – Praha, Nakladatelství Libri 1999. 62O pp.

PUCEK, Vladimír. „Kkarel tähakkjoesŏŭi hankukŏ kjojuk-kwa kjogwasŏŭi čaksŏng.“ – Proceedings of the 6th International Conference on Korean Linguistics. Seoul, Hangul Hakhö, October 1997, s. 265-279.

PUCEK, Vladimír. „Korean Language Education at the Charles University – Problems and Perspectives.“ – Paris International Conference on Han°gul and Culture. Paris, IACLE, UNESCO 1996, s. 51-53.
PUCEK, Vladimír. „Development and Present State of Korean Studies in the Czech Republic.“ – The 3rd International Symposium of East Asia „Korean Studies and a Culture of Life“. Seoul, Kyonggi University 1996, sv. 6, s. 123-135.
PUCEK, Vladimír. „Čchekchoesŏŭi Han°guk munhake kwanhan jŏn°gudŭl / Studies on Korean literature in the Czech Republic.“ – In: Če 2 hö Han°gukhak kukče haksulhö-ŭi. Häbang 50 čunjŏn, segje sŏgŭi Han°kukhak / The 2nd International Symposium on Korean Studies. Korean Studies from global perspectives on the 50th anniversary of the Korean Liberation. Inčchon, Inha University 1995, s. 443-445.
PUCEK, Vladimír. „Předmluva / Foreword.“ – In: Korea in Czechoslovakia (Czech Republic). In: Korea v Československu (České republice). Bibliography / Bibliografie. Compiled by / Sestavila Zdenka Klöslová. Praha, enigma corporation 1995, s. III-XII.

KLUBRTOVÁ, Jolana. „Korejská knihovna OÚ AV ČR.“ Informační bulletin ČKS 2005, s. 38-39.

KLÖSLOVÁ, Zdenka. „19. konference AKSE – obměna generací.“ – NO 1999/5, s. 192-193.

CEJNAROVÁ, Štěpánka. „Knižní dar pro Korejskou knihovnu Orientálního ústavu AV ČR.“ – Akademický bulletin č. 3, 19.3. 1998, s. 10.
PUCEK, Vladimír. „Evropská koreanistická konference / Conference on Korean studies in Europe.“ – Forum (Charles University Newsletter) 4 (1995), s. 3.
Z.K.. „Korean Library. Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic.“ /Praha 1995, a leaflet./

MAPY
National Geographic Society. Na hranici Korejí; Zapomenutá válka: tři nekonečné roky v Koreji : 1950-1953 [kartografický dokument, oboustranná mapa]. (Přeloženo z angličtiny The two Koreas; The forgotten war). National Geographic Maps pro National Geographic; Allen Carroll, chief cartographer. Praha: Sanoma Magazines 2003.

“Čína – severovýchodní část, Korea, Japonsko.“ – In: Velký atlas světa. 3. vyd. Praha, Kartografie /1992/, s. 78-79.

HESLA VE SPECIALIZOVANÝCH ENCYKLOPEDIÍCH

Státy, představitelé států
KLDR. Korejská republika. – In: Lexikon zemí světa. Kartografie Praha, a.s. 1999, s. 90, 91.
LIŠČÁK, Vladimír – FOJTÍK, Pavel . Korea (Korejská republika). Korea (KLDR). – In: LIŠČÁK, Vladimír – FOJTÍK, Pavel. Státy a území světa. 2., podstatně rozšířené, doplněné a aktualizované vydání. Praha, Libri 1998, s. 472-474, 475-478.
HONZÁK, František – PEČENKA, Marek. Korea. Korejská republika. Korea Severní.- In: HONZÁK, František – PEČENKA, Marek. Státy a jejich představitelé. Praha, Libri 1998, s. 159-161 a 162 a 163.
LIŠČÁK, Vladimír – FOJTÍK, Pavel. Korea (Korejská republika). Korea (KLDR). – In: LIŠČÁK, Vladimír – FOJTÍK, Pavel. Státy a území světa. Praha, Libri 1996, s. 419-421, 422-423.
HONZÁK, František – PEČENKA, Marek. Korea. Korea Severní. – In: HONZÁK, František – PEČENKA, Marek. Státy a jejich představitelé. Praha, Libri 1994, s. 116-117, 118.

Zeměpis
Severní Korea (korejská lidově demokratická republika). Jižní Korea (Korejská republika). – In: Encyklopedie. Zeměpis světa. (Z angl. přel. Marta Bušková.) Praha, Columbus 1999, s. 470-473.

Severní Korea (Korejská lidově demokratická republika). Jižní Korea (Korejská republika). – In: Encyklopedie. Zeměpis světa. (Z angl. přel. Marta Bušková.) Praha, Columbus a Knižní klub 1994, s. 470-471, 472-473.

Náboženství
“Církev sjednocení (Moonova sekta).“ – In: Malý slovník sekt. (Lektor českého vydání P. Aleš Opatrný. Z němčiny přel. Alžběta Sirovátková.) Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998, s. 21-24.

Korejská náboženství. – In: Lexikon náboženství. (Připravil Franz König, za spolupráce četných odborníků vydal Hans Waldenfels. Překlad Petr Němec, Jan Stehlík.) Praha, Victoria Publishing 1994, s. 242-244.

BIBLIOGRAFIE PRACÍ O KOREJI

CHALOUPKA, David – JIROUŠKOVÁ, Jana. Nový Orient. Článková bibliografie. Ročník 1.-50. (1945/46-1995). – Praha, Akademie věd ČR – Orientální ústav 1998. 343 s.

Korea in Czechoslovakia (Czech Republic). Korea v Československu (České republice.) Bibliography / Bibliografie. Compiled by / Sestavila Zdenka Klöslová. Foreword by / Předmluva Vladimír Pucek. – Praha, enigma corporation 1995. 85 s.

Leave a Reply

*

captcha *