Nové knihy (od 2002 do 2007)

Nové knihy 2007

 

Čchŏnghŏ Hjudžŏng (Mistr Sosan): Zrcadlo zenu. [Dharma Gaia 2007, Vyd. 1, ISBN 80-86685-68-3. (Váz.), 138 str., Doporučená cena: 168,- Kč

Anotace: Mistr Sosan (1520-1604), vůdčí osobnost korejského buddhismu v království Čosŏn, po sobě zanechal útlou, leč pozoruhodnou knihu Zrcadlo zenu (1564). Shrnuje zde v 86 krátkých kapitolkách esenci zásadních pasáží z různých buddhistických textů a objasňuje mj. vztah mezi studiem súter, meditací a recitováním jména Buddhy Amitábhy. Zdůrazňuje, že pouhé rozumové chápání může stát v cestě k dosažení dokonalé jednoty mezi pravdou a rozumějícím člověkem; princip odložit kjo (studium súter) a vstoupit do son (meditace) dodržují korejští mniši dodnes.

Sŭng San (승산, uvedeno Seung Sahn): Zenový kompas. [Z kor. originálu přel. I. M. Gruberová]. Praha: DharmaGaia 2007.

Anotace: Stručný přehled hlavních nauk korejské zenové (kor. sŏn) školy Kwanŭm rozšířil její mistr Sŭng San během let svého působení na Západě řadou komentářů a spoustou historek ze zenové historie i vlastní praxe na obsáhlou a systematickou příručku zenového buddhismu shrnující původní Buddhovo učení, hínajánu, mahájánu i zen v jeho korejské podobě.

Marta Bušková a Jiřina Růžová: Korea (edice Stručná historie států). Praha: Libri 2007.

________________________________________

Nové knihy 2006

한국어-체코어 원불교 / Korejsko-česky Základní učení vonbulizmu. [Z esperantské části korejsko-esperantské verze přeložil Karel Kraft]. Dobřichovice: KAVA-PECH 2006. — Vyd. 1, 156 s., il. ISBN 80-86685-28-4 (brož.). Doporučená cena: 168,- Kč. Specifikace: * korejské náboženství – nový buddhismus – sekty a nová náboženství (korejsko-česky).

Anotace: Vonbulizmus není označení pro chorobu, ale přepis korejského slova, které je nejvhodnější přeložit jako kruhový buddhismus, respektive obecnějším pojmem nový buddhismus. Útlá knížečka, jejímž autorem je Mezinárodní odbor ústředí vonbulizmu v jihokorejském Iksanu, seznamuje čtenáře s doktrinálními základy učení a návodem pro praktikující následníky buddhistické sekty, jejíž počátky sahají do roku 1916. Jejím cílem je zpřístupnit „skutečnou vůli všech buddhů, vykupitelů a svatých“ soudobému člověku tak, aby se každý mohl stát „opravdovým buddhistou“ a dosáhl „buddhovy milosti a božího požehnání“, aniž by musel opustit povinnosti každodenního života. Základem učení sekty jsou, kromě tří kánonů: o kultivaci ducha, zkoumání jevů a podstaty a volbě správného jednání, především čtyři dobrodiní: nebe a země, rodičů, bližních a zákona. Předmětem uctívání je buddha Vairóčana (kor. Pŏpsinbul 法身佛, respektive Täiljŏräbul 大日如來佛), ztělesňující mravní řád a substrát završení a dokonalosti – vesmírné vědomí nazývané dharmakája (tělo velkého řádu), jež zároveň představuje zákon (dharma) zvěstovaný Buddhou, a Kruh (kor. irwŏnsang 一圓相), jenž je podle zakladatele učení Pak Čung-pina (朴重彬,  1891~1943) Sotchäsana (小太山) formou vyjadřující představu základní vesmírné podstaty.  Kniha vyšla ve velmi zdařilém „kapesním“ provedení v zrcadlovém česko-korejském vydání. Překladatel Karel Kraft však bohužel nevycházel z korejské, ale esperantské verze. Přestože nešťastný název s novotvarem vobulizmus může již při prvním pohledu odradit mnohé čtenáře i navzdory špatným přepisům korejštiny a z hlediska buddhologie nepřesným výrazům, je publikaci možno doporučit nejen koreanistům, ale i všem zájemcům o studium sekt a nových náboženství. „Vobulizmus“ má totiž v současnosti ne nepodstatný vliv v jihokorejské společnosti a šíří se dále po světě.

Jak se prodavač papíru stal buddhou.[Buddhistické povídky z kor. originálů přel., úvodem, předmluvou a vysvětlivkami opatřila I. Gruberová]. Praha: DharmaGaia 2006. — Vyd. 1, 226 s., fotogr. ISBN 80-86685-50-0 (váz.). Doporučená cena: 228,- Kč. Specifikace: * korejské buddhistické legendy, cestopis.

Anotace: Součástí tradice korejského buddhismu a korejské literatury jsou legendy o moudrosti a soucitu buddhů i o síle čistého lidského srdce, o karmické odplatě i o neúnavném duchovním hledání mnichů a laiků. Výbor poprvé v češtině představuje padesát legend přeložených z výborů současných korejských autorů, a také z překladu Odkazu Tří království (Samguk jusa) do moderní korejštiny. Kniha je rozdělena do tři částí: legendy o klášterech a poustevnách, legendy o Buddhovi a bódhisattvech a legendy o prozíravosti a tajemství. Pro pochopení souvislostí je výbor uveden přehledem vývoje buddhismu v Koreji. Atmosféru klášterů v horách jako místa jedinečné harmonie mezi kulturou a přírodou přibližují cestopisné črty překladatelky a fotografie z míst, k nímž se vztahují příběhy o utrpení lidského života i o možnosti osvobození. Vychází v edici Klasická knižnice Východu.

Vlasta Winkelhöferová a Miriam Löwensteinová. Encyklopedie mytologie Japonska a Koreje. — Vyd. 1, 176 s., obr., ISBN 80-7277-265-1 (váz.). Doporučená cena: 290,- Kč. Specifikace: * malá encyklopedie symbolů Koreje a Japonska.

Anotace: Koreanistka a japananoložka nejprve přinášejí základní přehled o vývoji mytologických a náboženských systémů na Korejském poloostrově a Japonském souostroví. V následující, abecedně řazené části najdeme některá významná božstva, démony, ale i rostliny, mytická zvířata a další pojmy související se zdejšími koncepcemi, a to včetně buddhismu, taoismu, šintoismu či šamanismu.“

Miriam Löwensteinová, Vladimír Pucek. Kapitoly z dějin starší korejské literatury. Praha: Karolinum 2006.

Ukradené jméno. [Antologii korejských povídek 20. století z kor. originálů přel. Š. a T. Horákovi, Z. Klöslová a V. Pucek. Doslov M. Löwensteinová]. Praha: Brody 2006.

Han Mu-suk: Setkání. [Z kor. originálu 만남 přel. M. Löwensteinová]. Praha: Brody 2006.

 

Miriam Löwensteinová. Korea: Historická vyprávění z doby Tří království a Sjednocené Silly. Brno: Sciencia 2006.

________________________________________

Nové knihy 2005

Déšť v horách rozeznívá bambusy: výbor z básní hansi, klasické korejské poezie psané čínsky. [Ze sinokor. originálů vybrala, uspořádala, přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová]. Praha: DharmaGaia 2005. — Vyd. 1, 203 s., il. ISBN 80-86685-28-4 (brož.). Doporučená cena: 168,- Kč. Specifikace: * korejská poezie (čínsky).

Anotace: Pavilony v čínském stylu, budované v zahradách venkovské aristokracie nebo na místech zvláště půvabné přírodní scenérie, patří ke korejské kulturní krajině stejně neodmyslitelně, jako k ní patří hansi – básně psané korejskými literáty v klasické čínštině.

Až do začátku 20. století bývalo dobrým zvykem, že téměř každý vzdělaný Korejec psával čínské básně. Skládání veršů bylo pro korejské literáty výsostnou zábavou. I když přirozeně mnoho básní vznikalo tak říkajíc „o samotě“, poetické sešlosti plnily v kulturním a společenském životě vzdělanců své nezastupitelné místo. Veršování v čínštině bylo mj. i prostředkem postupu v úřednické kariéře, protože spolu se studiem čínských konfuciánských textů a historie bylo ve staré Koreji nedílnou součástí vzdělání též studium klasické čínské poezie a esejů.

Tak jako na tušových malbách krajin, v korejských básních hansi z mlh hlubokých údolí ční vysoké hory se zurčícími potoky, na nebi září měsíc a k němu vzhlíží poustevník-literát, který se (alespoň na čas, třeba než se poměry u královského dvora zase uklidní) vzdal světského shonu. Na jaře je jeho mysl uchvácena rozkvétajícími květy, v létě zaujata bubnováním dešťových kapek na listy stromů, na podzim s jistou melancholií sleduje opadávající listy, v zimě se nechává okouzlit bělostí sněhu. Zaujat celoročním divadlem proměn krajiny, poustevník pozorně a s vděčností sleduje rovněž mikrokosmos kolem sebe: květiny, dřeviny, ptactvo, hmyz a pokouší se porozumět tajemství existence, ať už je věřícím buddhistou, řádným konfuciáncem či vyznavačem taoismu, nebo – a to často – tím vším dohromady.

Téměř padesát autorů a autorek z období 9.-19 stol. v tomto výboru zastoupených pochází především z konfuciánských úřednických vrstev, ale jsou mezi nimi i buddhističtí mniši, vznešené dámy či proslulé kisäng, u nás proslulé pod japonským názvem gejša. „Básně hansi představují poetickou tradici, která ve svých vrcholných projevech nasvěcuje skutečnost s takovou samozřejmou prostotou, lehkostí a grácií, že se až tají dech,“ napsala ve své předmluvě překladatelka Ivana Gruberová. Převzato z webových stránek nakladatelství DharmaGaia, více o knize, část předmluvy a ukázky naleznete zde.

KO Ŭn (고은, uvedeno: Ko Un). Květy okamžiku. (z kor. 순간의 꽃přeložila Miriam Löwensteinová). Praha: Mladá fronta 2005 (Květy poezie ; sv. 236). – Vyd. 1., 94 s. ISBN 80-204-1107-0 (váz.). Doporučená cena: 129,- Kč. Specifikace: * korejská poezie.

Anotace: Sbírka přináší poezii jihokorejského básníka Ko Ŭna, kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu, který se během korejské války a dalších desetiletí potuloval po celé Koreji jako toulavý mnich. S „korejskou zenovou (kor. sŏn) poezií,“ která je prodchnuta autorovou vírou v to, že „básně by měly umět utišit i tajfun,“ se můžete seznámit v překladu české koreanistky Miriam Löwensteinové. Překladatelka přibližuje půvab a charakter Ko Ŭnových básní následovně: „jejich podstata spočívá právě v detailním a do paradoxů dovedeném zachycení scenerie či prožitku. Hloubka tkví v jednduchosti, osvícení v alkoholu, dokonalost v nepořádnosti, zvrat v opakování. Je to mediatce, cesta i osvícení. Ko Ŭn rád říká, že až jednou otevřou jeho hrob, nenajdou tam kosti, ale básně. Chce tím vyjádřit své přání dokázat potěšit lidi v jiné době nebo i v jiném koutu světa.“

HONG Sŏng-hwa (홍성화, uvedeno: Hong Sung-hwa). První kjú. (z angl. First kyu přeložil Jiří Sedláček). Praha: Triton 2005. – Vyd. 1., 215 s., il. ISBN 80-7254-625-2 (brož.). Doporučená cena: 185,- Kč. Specifikace: * paduk (desková stolní hra, jap. go) * korejské romány.

Anotace: „První kjú“ [一急 (kor. il kŭp)] neznamená nic víc a nic méně než první stupeň, první třída. V případě korejské knihy jde, zřejmě pod vlivem angličtiny, o nevhodně zvolený překlad čínského znaku急 (v sinokorejském čtení kŭp) sinojaponským termínem kjú. První stupeň můžete získat např. při studiu jazyka, rovněž tak i ve východoasijských bojových uměních a sportech, od karate, tchäkwŏnda a džuda až právě po deskovou hru paduk, proslulou v západním světě pod japonským názvem go. První stupeň je třídou, kdy přestáváte být začátečníkem. Pro některé nedosažitelná meta, pro většinu pouze začátek dalšího snažení nebo profesionální kariéry. Uvedená kniha nabízí vzrušující příběh z prostředí korejských mladíků usilujících o postup mezi profesionály v paduku. Hlavní hrdina se vzepře ustáleným pořádkům i přísnému otci, obětuje prestižní školu i zázemí bohaté rodiny pro svůj sen. Bohémský život, hazardní hra v paduk o vysoké částky, láska i sex – vše je pouze kořením jeho nezměrného úsilí o proniknutí do tajů této zajímavé hry.

Více na www.triton-books.cz

PUCEK, Vladimír. Gramatika korejského jazyka. Praha: Karolinum 2005. — Vyd. 1., 453 s., bibliografie a rejstřík. ISBN 80-246-1004-3 (brož.). Doporučená cena: 390,- Kč. Specifikace: *korejština *mluvnice *příručky.

Anotace: Kniha je koncipována jako systematický přehled korejské gramatiky. Vedle obecné charakteristiky korejštiny a stručného uvedení do korejské abecedy je obsahem učebnice fonetický a morfologický systém korejského jazyka, morfologie a syntax. Výklad je doplněn četnými příklady, včetně jejich českých ekvivalentů. Tato rozsáhlá monografie poslouží především studentům koreanistiky a stále početnějším zájemcům o studium korejského jazyka z řad veřejnosti. Zároveň je vhodná pro všechny, kdo se snaží korejským žákům usnadnit studium češtiny. Podnětná a inspirující může být i pro obecné lingvisty zabývající se u nás rozvinutou jazykovou typologií.

ČŎNG Wŏn-džo (정원조 [鄭元朝], angl. CHONG Won-jo, alias CHONG, Puramo, uvedeno: Chong, Puramo). Celostní medicína a Saamova akupunktura: klasická korejská medicína. [z esp. přel. Zdeněk Pluhař]. Dobřichovice: KAVA-PECH 2005. — Vyd. 1., 306 s., il., bibliografie a rejstřík. ISBN 80-85853-75-2 (váz.). Doporučená cena: 348,- Kč. Specifikace: *akupunktura *holistická medicína *příručky.

Anotace: Úvod do problematiky korejské celostní medicíny a akupunktury z pera profesora východního lékařství, který nejen o tomto oboru přednáší na vysoké škole, ale řadu let také vede soukromou kliniku východní medicíny v Koreji, nyní i v USA. Autor je předsedou Asociace celostní mediciny v KR a prezidentem Mezinárodní asociace přírodní mediciny. Kniha je doplněna mnoha názornými ilustracemi a tabulkami. Z esperanta přeložil Zdeněk Pluhař.

Recenze: Kniha Puramo Čŏnga (Chonga) Celostní medicína a Saamova akupunktura je první knihou tohoto druhu na českém trhu. Jedná se o knihu, která potřebuje určitou dávku odvahy k tomu, aby ti, kteří již o akupunktuře a čínské medicíně něco vědí, uměli vše zapomenout a pokusili se zcela nezaujatě sledovat velmi zajímavý systém tradiční korejské medicíny. Autor knihy vychází z kořenů, které položil před čtyřmi stoletími korejský lékař Saam, jehož myšlenky dovedli jeho následovníci k dokonalosti.

     Podobně jako jiné východní lékařské systémy uznává i tradiční korejská medicína individuální zvláštnosti každého jedince, ale oproti čínské medicíně nevyužívá dělení podle pěti prvků, ale dělení podle čtyř základních komplexí, které představují určitou vrozenou nerovnováhu mezi základními čtyřmi orgány: plícemi, játry, slinivkou-slezinou a ledvinami. A to je právě jeden z nejzajímavějších okamžiků této knihy, kterým si liší od ostatních dostupných publikací. Jen je snad poněkud škoda, že se autor vznikem a vysvětlením tohoto dělení nezabývá hlouběji. Na druhé straně je pak velmi podrobně rozebrán každý ze základní typů komplexí, které umožňují zařadit jedince do některé ze stanovených skupin.

Velmi důležitou kapitolou je korejská pulsová diagnostika, která podává zcela nový pohled. Její principy i vyhodnocení se naprosto liší od pulsové diagnostiky známé v tradiční čínské medicíně.      Autor se podrobně věnuje samotné korejské akupunktuře, která pracuje pouze na tzv. antických bodech celotělové akupuktrury. Výběr bodů a jejich kombinace jsou však závislé nejen na klinických příznacích, ale také na námi stanové komplexi u nemocného jedince. V knize je uvedeno velké množství akupunkturních receptů, ale především jasně pochopitelná pravidla jejich výběru a aplikace. Současně je teorie doprovázena obrázky průběhu akupunkturních drah a lokalizace používaných bodů.

     Závěrem nutno zdůraznit, že kniha je dobře zpracována jak po stránce grafické, tak i jazykové. Nepochybně patří mezi knihy, které nám mohou rozšířit obzory v oblasti východní medicíny.

Autor: MUDr. David Pánek, Převzato z http://www.kava-pech.cz/book-celostni-czech.html.

Kim Man-džung. Putování paní Sa na jih. [Z kor. originálu přel., doslovem a poznámkami opatřil V. Pucek]. Praha: Brody 2005. — 2. doplněné vydání.

________________________________________

  Nové knihy 2004

PAK Mi-jŏng (박미영, uvedeno: Park, Mi-Young). Česko-korejský slovník. Olomouc: Univerzita Palackého 2004. — 1. vyd., 780 s. ISBN 80-244-0852-X (brož.). Doporučená cena: 308,- Kč. Specifikace:*korejština, *čeština, *jazykové slovníky.

Anotace: Univerzita Palackého v Olomouci vydala Česko-korejský slovník, který je první jazykovou příručkou tohoto druhu na světě. Korejská autorka dlouhodobě studující a působící v České republice, Pak Mi-jŏng (Park Mi-Young), PhD., pracovala na slovníku dvanáct let sama. Slovník, zahrnující zhruba 30 tisíc hesel a výrazů češtiny spisovné i hovorové, je tedy ojedinělým počinem, který zaplnil bílé místo mezi překladatelskými příručkami v českých i korejských knihkupectvích (dosud bylo nutné při překladech užívat pouze překladové slovníky jiných světových jazyků). Česko-korejský slovník využijí nejen Korejci studující a používající češtinu, ale i čeští mluvčí, kteří přicházejí do styku s korejštinou.

Bambini di Praga (pěvecký sbor). Flying around the world [zvukový záznam] = [Letem světem s Bambini di Praga]. Praha: Supraphon p2004. — 1 CD (67:33): digital, stereo. SU 3767-2 Supraphon. Doporučená cena: 289 Kč. Specifikace: *lidové písně, *písně, *dětské sbory, *populární písně, *kompaktní desky.

Anotace: Nahrávka Letem světem proslulého dětského pěveckého sboru Bambini di Praga z Dvořákovy síně pražského Rudolfina představuje mnoho odlišných hudebních stylů. Repertoár zahrnuje písně národů velké části světa, které jsou zpívány v původnách jazycích. Vokální úpravy: B. Kulínská, B. Kulínský, Fr. Lýsek a d. Instrumentální aranžmá: Jaromír Klempíř a d.. Obsahuje: Rege, rege (indonéská lidová); Funiculi, funicula/Luigi Danza; Meguru (Namibie); Shosholoza (South Africa); Davaj me, mila majko (Macedonia); Cucurucucu Paloma (Mexico); Finlandia hymni. Tula tulala/Jean Sibelius, Sŏngudža (South Korea)/Čŏn He-jong, Čo Mu-nam; Waltzing Matilda (Australia); Bodaj by vás čerti vzali (Slovakia); Mo Li Hua (China); Rožnovské hodiny (Moravia) a další. Více o nahrávce se dozvíte zde, Levné knihy nahrávku nabízí za 69,- Kč. Ukázku korejské skladby si můžete poslechnout zde.

MAKOWSKI, Andrzej a KUBIAK, Krzysztof. Korea 1950-1953: boje na moři. [Z pol. originálu Korea 1950 – 1953, Dzialania morskie přel. Milan Moravec]. Praha: Naše vojsko 2004.– 1. české vyd., 208 s., [52] s. obr. příl., il., mapy. ISBN 80-206-0722-6. Doporučená cena: 649,- Kč. Specifikace: *korejská válka, 1950-1953, *námořní operace – Korea, *military, *monografie.

Anotace: Kniha ukazuje souhrnným způsobem vojenské i politické pozadí korejské války, včetně průběhu jednotlivých válečných operací na moři, které probíhaly v podmínkách vytvářející se „studenoválečné“ globální rovnováhy sil. Kniha je doplněna bohatou fotografická přílohou a řadou map.

VUJITY, Tvrtko. Viděl jsem peklo. [Z maď. originálu Pokoli Történetek přel. Táňa Dimitrovová a Martin Navrátil]. Bratislava : NOXI, 2004. — Vyd. 1., 327 s., il., portréty. ISBN 80-89179-15-0. Doporučená cena: 229,- Kč. Specifikace: *společnost — sociální situace (Korejská lidově demokratická republika, Sovětský svaz, Etiopie, Rumunsko), *katastrofy, *infekční nemoci, *reportáže.

Anotace: Unikátní reportáže ze zemí, kam získat turistické vízum je takřka nemožné, či dokonce z míst, o nichž nemá veřejnost ani zdání. Šokující vyprávění o lidech s neobvyklými osudy, kteří žijí na periferii společnosti. Reportáže o utajené kolonii malomocných v Rumunsku, o životě a ve stínu Černobylu, o dětech nemocných AIDS, o falšovatelích smrti, o životě v Sevení Koreji ad. Internetové knihkupectví Kosmas.cz knihu nabízí za 206,- Kč.

POLEDNE, Aleš V. Největší moderní války: (od Koreje po Irák). Praha: Volvox Globator 2004. — Vyd. 1., 117 s., [8] s. obr. příl., il. ISBN 80-7207-553-5 (brož.). Doporučená cena: 99,- Kč. Specifikace: * války 1945-2003, *vojenské dějiny 1945-2003 * přehledy.

Anotace: Války jsou součástí lidský dějin, a bohužel jí pravděpodobně zůstanou i v budoucnu. Kniha poskytuje přehled největších válečných střetů po roce 1945 s výjimkou arabsko-izraelských konfliktů na Blízkém východě, které si zasluhují samostatnou publikaci. Je určena nejširší čtenářské veřejnosti, která může získat základní přehled o jednotlivých moderních válkách. Doporučujeme ji především čtenářům, kteří se zajímají o nejnovější dějiny a hledají základní informace o válkách v Koreji, Vietnamu, na Falklandách, v Kuvajtu, o íránsko-iráckém konfliktu i o nedávné válce v Iráku. Pro rychlou orientaci slouží přehledná chronologie na konci každé kapitoly. Zvlášť vhodná je kniha pro studenty, kteří se připravují k maturitě, případně ke zkouškám na vysoké školy humanitního zaměření.

HJŎNG Min-u (형민우, uvedeno: Min-Woo Hyung). Kazatel. [Komiks: námět a kresba Hjŏng Mi-u; z angl. přel. Dana Krejčová]. Praha: Comics Centrum 2004. — 1. české vyd., 178 s., vše il. ISBN 80-903213-6-4 (brož.) Doporučená cena: 299,- Specifikace: * komiksy.

Anotace: První manhwa je tu, tento comics je původem z Jižní Koreje. Velmi úspěšně je exportován do Japonska a i do USA. Na jeho motivy vzniká i počítačová hra. Vlak se s duněním řítí prérií. Lokomotiva vyfukuje páru a strojvůdce pohání topiče k rychlejšímu přikládání a sám upřeně sleduje trať před sebou. Zatím v posledním vagónu skřípe zamčená truhla pod údery čehosi, co se dobývá ven. Na sedadlech v první třídě doprovází skupina Pinkertonových detektivů vězně s kápí na hlavě a vše z kouta vagónu sleduje potulný kazatel Ivan Isaacs. Jeho svatá mise je jasná: očistit svět od služebníků padlého anděla Temozarely a i od něj samého. Nedělá to jen tak pro potěšení, jeho cílem je získat zpět svou duši. Kazatel je první pohled na u nás dosud neznámý svět asijského, v tomto případě konkrétně jihokorejského comicsu. Jeho autor, scénárista i kreslíř v jedné osobě, Hjŏng Min-u (Hyung Min-Woo) je poměrně zdařilým poutníkem na cestě, kterou již před ním vyšlapal Mike Mignola se svým Hellboyem. Kombinuje pro nás vcelku známé reálie, s vlastními variacemi na téma, jak by také například mohl vypadat Divoký Západ. Pomocí velice osobitého výtvarného stylu vypráví akční příběh s hororovou zápletkou a přivádí k nám zajímavou postavu prokletého kněze, který se snaží bojovat s různými démony a nejvíce ze všeho s těmi, které má sám v sobě.

Převzato z Comicscentra.

Recenze: KAZATEL 1 – PŘEDEHRA PRO MRTVÉ, ČILI HELLBOYŮV ŠIKMOOKÝ BRÁŠKA

29.03.2004, [- was -]

Zkusili jste někdy celý den číst Rychlé šípy a na závěr si přečíst nějakou šťavnatou epizodku s Lobem v hlavní roli? V krátkém sledu za sebou jsem přečetl Návrat Temného rytíře, Z pekla a Komiksovou historii světa. Přizpůsobil jsem se jejich pomalejšímu tempu s důrazem na psané slovo, a úplně zapomněl na starou pravdu, že comicsy jsou vlastně zábavou pro pologramotnou mládež s násilnickými sklony. A pak se pustil do Kazatele… Co Vám budu vyprávět – byla to jízda! Služba duchovního pastýře není v comicsu sice tak rozšířeným zaměstnáním jako například (šílený) vědec nebo elitní velitel vojenské jednotky, přesto patří k těm protěžovanějším profesím. Právě postavy z řad kléru se zasloužily o řadu našich krásných chvil spojených s přítelem z nejmilejších, totiž comicsem. Na tomto místě nelze nezmínit například poutavé pyrotechnické kázání postavy Misionář otištěné v CRWi číslo 4, houf kněží-podržtašků Hellboye, jeptišku v nesnázích alias „Neviňátko v červeném“ a kardinála Roarka ze Sin City, nebo životopisný titul Don Bosco nakladatelství Portál známý jen v řadách těch nejbeznadějnějších comicsových fandů.

Novým přírůstkem do téhle svaté rodiny je kazatel se zajímavým jménem Ivan Isaacs, což by mohlo odkazovat na jeho židovsko-pravoslavné kořeny. Jeho tvůrce má původ ještě o chloupek exotičtější. Je jím Korejec Hjŏng Min-u (angl. Hyung Min-Woo). Pokud jste vedle vůně kadidla teď u Kazatele zavětřili slovo „manga“ , vězte, že se nejedná přímo o tuhle tradiční japonskou recepturu, ale o jihokorejskou odnož manhwa. Díky téhle informaci z erudičního plánu Comics Centra se (nejen) moje slovní zásoba rozšířila zas o jeden nový termit. Celkem by mě zajímalo, jak se nazývá severokorejská odnož mangy, ale to už bych utekl od příběhu Ivana Issacsa hodně daleko… (Manhwa /만화/ je sinokorejské a manga sinojaponské čtení dvou znaků klasické čínštiny: 漫畵 … ty se dají doslova přeložit jako „plno obrázků,“ přičemž obecně pojem manhwa zahrnuje řadu kreslených žánrů od karikatur přes kreslené vtipy a komiksy až po kreslené filmy. V KLDR se pod vlivem purifikace „nekorejských pojmů“ pro termín manhwa s největší pravděpodobností používá slovního spojení ijagi-kŭrim (이야기그림), tedy „obrazopříběh,“ vyprávění-obrázky, či prostě kreslené vyprávění – pozn. ČKS).

Jižní Korea je baštou evangelikálních protestantů – tím se může vysvětlit zvláštní spojení křesťanství a téhle asijské země; prostředí Divokého západu zas vhodně předznamenává divokost děje. Jevištěm valné části prvního svazku Kazatele je vlak, kde se mezi cestujícími usadil i mlčenlivý duchovní a šerifové převážející v poutech vůdce zločinecké bandy. Nejeden velebný otec by setkání s takovým lumpem bral jako příležitost k navázání pastoračního rozhovoru; ne tak Ivan Issacs, ten má už dost problémů sám se sebou. Polovinu duše totiž zaprodal démonické bytosti jménem Belial. (V kritickou chvíli, kdy se o jeho psýché přetahují Belialovo vražedné šílenství s milosrdenstvím, personifikovaným vzpomínkou na Ivanovu dávnou lásku, se pak ztýraný pastýř mění v bersekra s vizáží Igyho Popa.) To ale není jediná špatná zpráva – vlak přepadávají bandité, kteří chtějí osvobodit svého druha. Další Jobovou zvěstí je, že se ze svého spánku probouzí skupina zombií v posledním, zapečetěném nákladním vagonu. Můžete mi věřit, že takhle rozdané karty neslibují v řadách pasažérů příliš mnoho přeživších. Ještě, že kazatel nevsadil na posty, modlitby, mazání olejem a další konvenční prostředky svěřené mu jeho úřadem, ale zapojil do hry celý arzenál vysoce účinných palných zbraní…

Rychlost, rychlost a zase rychlost – to jsou tři slova, která Kazatele nejlépe charakterizují. Celý comics je jednou velkou bitvou, kterou v rámci westernového žánru lze přirovnat k závěrečné kulometné scéně ze slavného filmu Divoká banda. Akci milosrdně zpomalují pasáže, kde autor naznačuje duchovní spojení mezi prokletým hrdinou a Belialem – gotický horor zde vystupuje jako podstatná žánrová součást příběhu. Hjŏng Min-u jako autor scénáře i kresby v jedné osobě se na několika místech nepřímo přiznává k inspiraci svým slavnějším kolegou – nápadná je podobnost Beliala s comicsovým Rasputinem nebo vypůjčení jedné typicky „mignolovské“ sochy. Vklad mangy je znát v akčním tempu a v bezstarostnějším nakládání s reáliemi, než je tomu zvykem na našem starém kontinentu – přímnost moderních samopalů ve westernu bude proto pro našince určitě roztomilou skutečností. Naproti tomu na tvářích postav z Kazatele nenajdete ona olbřímí mangakukadla, čímž chci alespoň k zběžnému nahlédnutí povzbudit všechny, kteří nemají tenhle výtvarný styl zrovna dvakrát v lásce. Jak jsem zmínil v nadpisu, comics ze série Kazatel nese trefný název Předehra pro mrtvé – ostatně jako kterákoliv jiná předehra, i tato jen naznačuje, jak se bude celá hra dál vyvíjet. Nedá se tedy dopředu určit, zda v dalších dílech bude suverénně kralovat „jen“ videoklipová efektní akce, či získá na síle temný duchovní motiv vztahu Beliala a jeho zatím ne zcela zlomeného služebníka. Hjŏng Min-u už první díl koncipoval jako malou část z velké mozaiky celého díla. Předehra pro mrtvé tak spíše vzbuzuje otázky, než aby na ně odpovídala. Zatím není ani jasné, zda kazatel je postavou kladnou či nikoliv. Bojuje na straně ďábla Beliala proti padlému archanděli Temozarelovi a jeho služebníkům, mezi které patří i nemrtví z nákladního vagonu. Jak tohle může dopadnout? Na autoritu svatých Písem* bych nyní moc nevsázel. Osobně si myslím, že i korouhvička znamének Dobra a Zla se může v budoucnosti několikrát otočit. Podstatnější je, že Kazatelovo dobrodružství si dlouhodobě udrželo velký počet svých čtenářských příznivců, jinak by nevzniklo více než tucet dalších pokračování. Na druhou stranu jediný díl Kazatele comicsofilův hlad po kreslené stravě nezažene. 184 černobílých stránek je poměrně dost, ale utečou podstatně rychleji, než například kazatelův americký příbuzný Hellboy – Probuzení ďábla, kterému je také částečně vytýkáno klipovité tempo. To ale není odsudek – jen fakt Kazatele, potažmo velké části dálněvýchodní produkce. Faktem zůstává i tradičně dobře odvedená práce Comicscentra jako vydavatele. Kniha kombinuje vícero fontů pro různé postavy, někdy zůstaly zachovány asijské znaky pro jednotlivé ruchy a zvuky, což celkově působí zajímavě. Za zmínku by stála i latina použitá v množství větším než malém a archaický slovník hlavního hrdiny. Samotné desky brožované knihy vtipně napodobují staré modlitební knížky, zatímco přebal je zdařilou papírovou imitací starodávné kůže.

Ptáte se tedy, zda koupit či nekoupit? Tisícileté dějiny církve poskytují hojnou studnici odpovědí na mnohé zásadní lidské otázky. Zcela jistě by vhodné moudro šlo nalézt i na tuto otázku. Já ji nechám bez odpovědi. Děj se vůle Boží. Amen

* Ježíš pak znaje myšlení jejich, dí jim: Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne, a každé město neb dům proti sobě rozdělený nestane. A jestližeť satan satana vymítá, proti sobě rozdělen jest. Kterak tedy stane králoství jeho? (Matoušovo evangelium 12, 25-26)

Převzato z Comicscentra.

POTOK, Chaim. Já hlína jsem. [Z angl. I am a clay přel. Dana Vlčková]. Praha: Argo 2004. — 1. vyd., 162 s. ISBN 80-7203-608-4 (brož.) Doporučená cena: 197,- Kč. Specifikace: *Potok, Chaim (1929-2002), *Korea (po korejské válce 1955-57).

Anotace: Román I Am the Clay napsal Chaim Potok v roce 1992. Tematicky v něm opouští svět židovské rodiny a obrací svoji pozornost do zcela odlišného prostředí. Po Knize světel se vrací ke svým zkušenostem duchovního v americké armádě v Koreji. Válečné útrapy Korejců tentokrát pozoruje z perspektivy tradiční korejské společnosti. Jednoduchým jazykem působivě vypráví dramatický příběh tří lidí, které svedla dohromady náhoda. Starší manželský pár najde při útěku ze své vesnice v příkopu jedenáctiletého těžce zraněného chlapce, který v ženě vyvolá vzpomínky na vlastní dítě, jež jí zemřelo po porodu.

Převzato z Comicscentra.

Recenze: Potok, Chaim – Já hlína jsem

Doménou amerického spisovatele Chaima Potoka (1929-2002) je židovská literatura. Stačí si jen připomenout jeho už česky vydaná díla jako „Dar Ašera Leva (Jmenuji se Ašer Lev)“, „Vyvolení“ atd. Jeho román z r. 1992 (orig. „I am the Clay“) se ale stejně jako povídková sbírka „Zebra a jiné povídky“ odklání od židovského tématu a zabývá se válečnou tématikou – korejskou válkou. Pokud se ptáte, co má Chaim Potok společného s tímto válečným konfliktem, tak během jeho trvání byl vojenským duchovním přímo uprostřed válečné vřavy. Samotný příběh se odehrává během války, ale nejedná se o válečný příběh v pravém smyslu slova. Autor se zaměřil na sekundární důsledky války, a tím jsou civilisté vyhnaní z vlastních domovů.

Našimi hrdiny jsou staří korejští manželé, kteří stejně jako tisíce jiných museli opustit svou rodnou vesnici, hroby svých předků, a vydat se na pochmurnou cestu před čínskými a severokorejskými ďábli. Jsou utopení v jednolité řece uprchlíků, kde člověk nemá už žádnou cenu, a kde na jménu nezáleží. Proto je Potok lakonicky pojmenovává jen jako stařec a stařena. Do příběhu vstupujeme v momentě, kdy v příkopu u cesty najde stařena těžce zraněného malého chlapce. Sama si prožila velkou tragédi a na místní poměry potupu, protože porodila jen jedno dítě, které po roce umřelo, a další už nikdy neměla. Z toho důvodu nějak nesnese pohled na umírajícího sirotka, kterého stovky dalších utečenců bez povšimnutí přehlížejí. I přes odpor svého muže se chlapce ujme, a i když sami nemají nic k jídlu, rozhodne se vzdorovat osudu, a prosí dobré duchy o jeho záchranu. Začne dělat pro jeho uzdravení věci, které v očích starce z ní dělají bláznivou ženu. V duchu se na ní zlobí, a chlapce se chce za každou cenu zbavit, ale nějak v sobě nenachází vnitřní sílu to skutečně udělat. Sám žije ve velkém stresu, kdy očekává smrt na každém místě, a upřímně se bojí, že nikdo s ním nezůstane v momentě smrti.

Příběh je vyprávěn všemi třemi hlavními aktéry, a proto možná nepozornému čtenáři může místy připadat nepřehledný, protože autor nijak nenaznačuje v textu, že už se vyprávění ujímá jiný hrdina – vypravěč. Do prolínajícího se vyprávění vstupují i snové výjevy, které jednotliví hrdinové prožívají. S nimi je spojená jejich vnitřní víra, která hraje v jejich životech primární roli. Pro dnešního čtenáře je možná až neuvěřitelné, jakou roli víra v dobré bohy a duchy hrála v minulosti (a možná i současnosti) v životě Korejců. To je jediné vysvětlení, proč všichni Korejci v románu jsou tak naprosto fatální, odevzdaní svému osudu. Jejich bezděčné přijímání faktu, že můžou každou chvíli zemřít, je naprosto neuvěřitelné. Jsou zcela oddání vůli duchů, danému osudu.

Hlavním tématem knihy, které chtěl autor zdůraznit, je stálá naděje na lepší zítřek. I když kolem zuřilo lidské peklo, naděje hrdinů v návrat k předválečným poměrům je jediným hnacím motorem, který všechny žene ku předu. S tím je spojený i vnitřní vývoj vztahů mezi jednotlivými hrdiny. Čtenář možná začne sám v lepší budoucí věřit, doufat v jistý happyend, ale autor se o něj násilně nesnaží. Kniha jasně ukazuje, že válka zcela změnila zemi, velcí bílí muži nakonec nebyli polobohové a neměli žádná velká kouzla. A i když válka skončila a naši hrdinové se můžou vrátit domů, nic už není jako kdysi, budou muset znova hledat životní cíl, znovu definovat pojmy dobro a zlo.

Převzato z Boboking.

________________________________________

Nové knihy 2003

BUZO, Adrian. Partyzánská dynastie: politika a vedení Severní Koreje (Z angl. originálu Guerilla dynasty Politics and Leadership in North Korea přel. Jiří Gojda). Praha: BB art, 2003. — 1. vyd. v českém jazyce, 343 s. ISBN 80-7341-118-0 (váz.). Doporučená cena: 249,- Kč. Specifikace: * KLDR: zahraniční politika, hospodářská politika, politika a vláda, dějiny, * studie.

Anotace: Korejská lidově demokratická republika je v důsledku špatného stavu svého hospodářství, trvající konfrontace s okolním světem a pokračujícího vývoje jaderných zbraní už dlouho předmětem pozornosti světové diplomacie a veřejnosti. Přitom bez ohledu na rozpad světové socialistické soustavy a vlastní hospodářské a diplomatické neúspěchy nadále odmítá následovat příkladu Číny a Vietnamu a přistoupit k reformám. Jaké to má příčiny? Buzo přístupně objasňuje hlavní rysy hospodářské, vnitřní a zahraniční politiky KLDR se zvláštním zřetelem na období osmdesátých a devadesátých let. Na rozdíl od běžné publicistiky věnuje pozornost událostem a procesům, které nejlépe vysvětlují historii a naznačují vyhlídky země. Spojuje důkladný objektivní výklad jejího systému, který zahrnuje faktory jako charakter korejské leninské strany, politickou tradici, vliv národního a komunistického hnutí, úlohu vojenské komunity a stalinské principy organizace a výstavby státu s aktuálním stavem, přičemž přihlíží k souvislostem tradice a postupného vývoje. Umožňuje tak pochopit anatomii jedné z nejobtížněji pochopitelných zemí, která po celá desetiletí nepřestává uplatňovat vliv na mezinárodní politiku.

Manhä HAN Jong-un (만해 (萬海, 卍海) 한영운 (韓龍雲), 1879-1944, uvedeno: Manhe HAN Jong-un). Tvoje mlčení. (Z kor. originálu Nimŭi čchimmuk přel. Ivana M. Gruberová). Praha, DharmaGaia 2003. — 2. opravené vyd., 94 str., fotografie. ISBN 80-85905-18-3 (brož.). Doporučená cena: 108,- Kč. Specifikace: *láska, *buddhismus, *poezie.

Anotace: Korejský buddhistický mnich Han Jong-un (1879-1944), mnišským jménem Manhä, tj. Deset tisíc moří, byl ve svém životě zenovým mistrem i aktivním účastníkem odboje proti japonským okupantům v r. 1919. Napsal rovněž několik románů, nejvíce však proslul sbírkou meditativních básní v próze Tvoje mlčení z r. 1926, která je dnes považována za součást kánonu moderní korejské literatury. Z korejštiny přeložila, předmluvu napsala a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová. „Lyrická syntéza národního cítění, milostného prožitku a buddhistické všeobjímající lásky.“

KANG Čchŏl-hwan a RIGOULOT, Pierre (강철환, uvedeno: Kang Chol-Hwan). Pchjongjangská akvária. [Z fr. originálu Les Aquariums de Pyongyang přel. Anna a Erik Lukavští]. Praha: Fra 2003. — Vyd. 1, 222 s., il. ISBN 80-86603-12-1 (Michal Rydval – Fra ; brož.). Doporučená cena: Specifikace: *KANG Čchŏl-hwan, 1968- *KLDR: političtí vězni, koncentrační tábory, společnost a politika, *autobiografie.

Anotace:Kniha Pchjongjangská akvária Kang Čchŏl-hwana napsaná ve spolupráci s francouzským autorem Pierrem Rigoulotem je prvním osobním a literárně zpracovaným svědectvím o životě v Severní Koreji, které bylo na Západě publikováno, a nepokrytě ukazuje absurdní a vylhané kulisy této poslední bašty stalinismu. Její autor sugestivně vypráví vlastní životní příběh od návratu rodiny z japonské emigrace v polovině šedesátých let, několikaletého pobytu v prominentní pchjongjangské čtvrti přes desetileté uvěznění celé rodiny v koncentračním táboře Jodŏk až k propuštění a úspěšnému útěku přes Čínu do Jižní Koreje. Kniha Pchjongjangská akvária byla již přeložena do mnoha jazyků a vzbudila nebývalý ohlas.

CATCHPOLE, Brian. Korejská válka 1950-53. (Z angl. originálu Korean war 1950-53 přel. Kryštof Válka. Praha: BB art 2003. — 1. vyd. v českém jazyce, 347 s., [16] s. obr. příl., il., mapy. ISBN 80-7341-073-7 (váz.). Doporučená cena: 249,- Kč. Specifikace: *korejská válka, 1950-1953, * Korea – dějiny 1950-1953, *literatura faktu.

Anotace: Brian Catchpole podrobně líčí vojenské operace, úmornou válku na pevnině i převahu OSN na moři a význam vzdušných sil. Objasňuje také diplomatické pozadí mezinárodních vztahů mezi Čínou a Západem, komunistickou propagandu na severu, otázku válečných zajatců, jednání vedoucí k příměří i vytvoření demilitarizované zóny.

National Geographic Society. Na hranici Korejí; Zapomenutá válka: tři nekonečné roky v Koreji : 1950-1953 [kartografický dokument, mapa]. (Přeloženo z angličtiny The two Koreas; The forgotten war). National Geographic Maps pro National Geographic; Allen Carroll, chief cartographer. Praha: Sanoma Magazines 2003. — Měřítko 1:1 560 000, 2 mapy na jednom listě : barev. Doporučená cena: 150,- Kč. Specifikace: * mapy, * Korea, * Korejská lidově demokratická republika, *Korejská republika.

Anotace: Oboustranná mapa Korejského poloostrova zobrazuje mapy a obrázky z období korejské války na jedné straně, na druhé straně jsou mapy ukazující současný stav; fyzický zeměpis, hustotu osídlení a srovnání vojenských sil na Severu a Jihu.

Nepil, František. Malý atlas mého srdce: Island, Řecko, Turecko, Skandinávie, Korea, Anglie, Maroko. Horní Bříza: Granát 2003. — Vyd. 3., 175 s., il. ISBN 80-86460-09-6 (váz.). Doporučená cena: 189,- Kč. Specifikace: * cestování, *země světa, *české prózy, *cestopisné prózy.

Anotace: Poznávání, setkávání, cestování a fotografování bylo vždy pro Františka Nepila trvalou a celoživotní radostí.Ze svých cest si vždy přivezl spoustu snímků, které třidil a popisoval. Kniha Malý atlas mého srdce přináší cestopisné fejetony z putování Františka Nepila po Řecku, Turecku, Anglii, Islandu, Skandinávii, Koreji a Maroku, které jsou doprovozeny ilustracemi Adolfa Borna. Nezraňující humor a neopakovatelné postřehy při srovnávání ciziny s domovem jsou předpokladem příjemné čtenářské pohody. František Nepil je v díle navíc poprvé představen i jako fotograf – prostřednictvím jedné desítky svých snímků. Tato kniha byla poprvé vydána již v roce 1991.

František Nepil (*10. února 1929 Hýskov + 8. září 1995 Praha) byl český spisovatel. Po maturitě na obchodní akademii (1948), se stal propagačním referentem. V této době pracoval i jako textař. Od roku 1969 pracoval jako redaktor Československého rozhlasu. Dlouhá léta působil jako autor a osobitý vypravěč mini fejetonů. Od roku 1972 byl spisovatelem na „volné noze.“ Herec Miroslav Horníček o něm řekl: „Kdybych měl říci, čím je František Nepil, řekl bych, že vypravěčem. A to je vzácné, protože vypravěčů ubývá. Kdyby v nějaké zemi ubývalo hlíny, mizeli by hrnčíři. A vypravěčů ubývá po celém světě proto, že mizí posluchači. Ono totiž vyprávět je těžké. Skoro tak těžké, jako naslouchat. František Nepil je rozený vypravěč, ne snad povoláním, ale posláním. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat. A teprve potom pochopíme, že jsme vlastně nikam nespěchali a čas, kdy jsme se zastavili s Františkem Nepilem, byl časem dobrým a požehnaným.

Asijský tlumočník: 8 významných jazyků Asie: základní konverzační obraty. Dubicko: INFOA 2003. — 1. vyd., 127 s. ISBN 80-7240-249-8 (INFOA; brož.) Doporučená cena: 149,- Kč. Specifikace: * jazyková příručka.

Anotace: Obsahuje základní konverzační obraty a fráze s popisem výslovnosti 8 významných jazyků Asie: arabština, čínština, hebrejština, hindština, japonština, korejština, turečtina a vietnamština.

CHINNERY, Philip D. Korejské krutosti: zapomenuté válečné zločiny v Koreji 1950-1953. (Z angl. originálu Korea atrocity! přel. Jiří Gojda). Praha: BB art 2003. — 1. vyd. v českém jazyce, 311 s., il., mapy, portréty, faksim. ISBN 80-7341-018-4 (váz.). Doporučená cena: 249,- Kč. Specifikace: * Korea: váleční zajatci, válečné zločiny, dějiny 1950-1953, * korejská válka, *literatura faktu.

Anotace: Philip D. Chinnery, který za posledních 15 let napsal několik knih o letectví a vojenské historii, se v této publikaci snaží přiblížit souvislosti některých zločinů, které se staly během korejské války. První část knihy shrnuje období hlavních vojenských operací, které skončilo v polovině roku 1951 ustálením bojové linie na 38. rovnobežce; v této době byla rovněž zahájena diplomatická jednání o příměří. V tého části se autor zaměřil především na to, jak se v Korejské lidově demokratické republice a Čínské lidové republice zacházelo s válečnými zajatci. Druhá část knihy se věnuje období repatriace věžňů. Autor dochází k závěru, že i 50 let po skončení války zůstávají stále nevyjasněny osudy stovky britských a 7956 amerických vojáků.

DORR, Robert F., LAKE, Jon a THOMPSON, Warren. Stíhací esa Korejské války. [Z angl. originálu Korean war aces přel. Jiří Gojda]. Praha: Naše vojsko 2003. — Vyd. 1., 117 s., il., portréty, plány. ISBN 80-206-0685-8 (váz.). Doporučená cena: 249,- Kč. Specifikace: *vojenští letci: USA a SSSR, *stíhací jednotky: USA a SSSR, *vojenská letadla: USA a SSSR, *korejská válka 1950-1953, *literatura faktu.

Anotace: Válka reaktivních stíhaček, i tak se dá nazvat konflikt na Korejském poloostrově. Autoři se ovšem nezabývají pouze stíhacími esy – americkými a sovětskými – látajícími na Mig-15 a F-86 Sabre. Představena jsou letadla, která se proslavila za bojů druhé světové války, korejský konflikt byl ale jejich labutí písní.

LÖWENSTEINOVÁ, Miriam. Králové, královny a hrdinové starověké Koreje. Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky 2003 (Malá knižnice Nového Orientu ; sv. 5). — 87 s., il. ISBN 80-85425-49-1 (brož.). Doporučená cena: 90,- Specifikace: * Korea – starověk: hrdinové, panovníci, dějiny – starověk, *korejské příběhy.

KIM In-čchŏn (김인천, uvedeno: KIM, Inchon). Fixed items in free word order languages: (clitics in Czech and sentence-final markers in Korean). Dobřichovice: KAVA-PECH 2003. — 1st ed., 150 s., il. ISBN 80-85853-70-1 (brož.). Doporučená cena: 147,- Kč. Specifikace: *klitika, *slovosled, *komparativní mluvnice, *čeština, *korejština.

Anotace: Teoretická lingvistická práce, kterou jihokorejský autor obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako disertační práci, se zabývá pevnými spojeními u jazyků s volným slovosledem. Kniha je v angličtině, příklady jsou uvedeny u češtiny a korejštiny.

________________________________________

Nové knihy 2002

Prázdné hory jsou plné větru a deště: antologie básní korejských zenových mistrů. [Ze sinokor. originálů vybrala, uspořádala, přeložila a poznámkami opatřila Ivana M. Gruberová]. Praha: DharmaGaia 2002. — Vyd. 1., 247 s., il. ISBN 80-85905-95-7 (brož.). Doporučená cena: 178,- Kč. Specifikace: *korejská literatura: 12.-20. stol., *zen(sŏn)-buddhismus: Korea 7.-20. stol. *duchovní učitelé: Korea 12.-20. stol., *duchovní cesta, *duchovní život, *korejská poezie, *antologie.

Anotace: Myšlenkový svět korejského buddhismu vzbuzuje v posledních letech na Západě stále větší pozornost. Zen v jasně artikulovaném pojetí korejského mistra Sung Sana (angl. a v některých českých publikacích Seung Sahn, 숭산, 嵩山, 1927-2004), který je všeobecně uznávaný jako jedna z nejvýznamnějších osobností soudobého buddhismu spolu s J. S. dalajlamou, Thich Nhat Hanhem a Maha Ghosanandou, vzbudil zájem v řadě zemí. Součástí této dodnes živé a inspirující tradice jsou básně zenových mnichů zvané sonsi. Tento výbor poprvé v češtině představuje poezii čtrnácti významných korejských zenových mistrů, Čingakem (12. až 13. stol.) počínaje a Sŏng Čchŏlem (20. stol.) konče. Antologii ze sinokorejských originálů přeložila, úvodem, předmluvou, vysvětlivkami a biografickými medailony opatřila Ivana M. Gruberová. Překlad obdržel Jungmannovu cenu za rok 2002.

Převzato od nakladatelství DharmaGaia

KIM, Elizabeth. Bezejmenná: strastiplná pouť z válečné Koreje do Kalifornie. [Z angl. originálu Ten thousand sorrows přel. Ivana Nuhlíčková]. Praha: Ikar 2002. — Vyd. 1., 197 s. ISBN 80-7202-997-5 (váz.). Doporučená cena: 159,- Kč. Specifikace: * Elizabeth Kimová (novinářka USA), *autobiografie.

Anotace: Autobigorafické vylíčení strastiplného příběhu americké novinářky korejského původu, která se narodila ze svazku Korejky a amerického vojáka nedlouho po skončení korejské války. „Bezejmenný“ míšenec a její matka se staly pro rodinu potupou, kterou mělo ze světa zprovodit zabití. Matku zavraždil její vlastní otec a bratr, malá holčička se dostala do útulku pro sirotky. Ani v nové přísně protestantské adoptivní rodině, která si ji dovezla do Spojených států, nepoznala radost. Šťastné nebylo ani manželství, do něhož vstoupila v sedmnácti letech, určité naplnění svého pohnutého osudu tak našla až ve vztahu k dceři. Doporučujeme všem, kdo chtějí nahlédnout do úzkostí naplněné duše korejské ženy a její jednání a úvahy formované cizím prostředím.

ČŎNG Sŏng-gu (정성구, uvedeno: Chung, Sung-Kuh). Korejská církev a reformovaná víra: zaměřeno na historickou studii kázání v korejské církvi. [Z angl. Korean church and reformed faith přel. Barbora Struncová]. Plzeň: Velvyslanci na místě Kristově, c2002. – 1. České vyd., 146 s. Doporučená cena: 148,- Kč. Specifikace: * církevní dějiny, *presbyteriánské církve: Korea 19.-20. stol., *monografie, *homiletika, *kazatelé, *životopisy.

Anotace: Kniha je pojata jako historická studie, která nás seznamuje s významnými kazateli korejské církve od poloviny 19. století, zejména s jejich důrazy a kázaným poselstvím. Autor nás provází životem všech důležitých korejských kazatelů, vysvětluje dobové pozadí jejich působení a mnohdy i mučednické smrti, ale jako podstatného se drží jejich zvěsti i techniky, pomocí které ji přednášeli. Hlavní období, jimiž se autor zabývá, jsou tzv.: Velké probuzení a Probuzenecké hnutí (1907), Hnutí nezávislosti (1919) a Křesťanská konfrontace s šintoistickým nacionalismem v roce 1935.

HURSTON, Karen. Růst největšího sboru na světě. [Z angl. Growing the world’s largest church přel. Jana Vašinová]. Brno: Postilla c2002. — 1. české vyd., 175 s., il., portréty. ISBN 80-86442-10-1 (brož.). Doporučená cena: 185,- Kč. Specifikace: *ČO Jŏng-gi 1936-, *evangeličtí duchovní: KR, *křesťanské misie, *evangelické sbory, *letniční církve: KR 20.-21. stol., *pastorační péče, *příručky.

Anotace: Pastor sboru, nazývaného anglicky „Yoido Full Gospel Church,“ pan Čo Jŏng-gi byl nejdříve buddhistou. V době, kdy umíral na tuberkulózu však podle vlastních slov nalezl Ježíše Krista, svého Pána a Spasitele, a uzdravil se. Stal se z něj zapálený a Duchem naplněný „křesťanský vedoucí“. Kniha popisuje příběh o změně tradičního sboru v dynamické rozsáhlé společenstvo věřících, od prvního shromáždění ve stanu s pěti lidmi v roce 1958 až po současný milion členů. Knihu je určitě možno doporučit všem, kdo chtějí nahlédnout praktiky používané v jihokorejských společenstvech a alespoň malou výseč z komplikovaného prostoru jihokorejského soudobého náboženství. Publikace může zaujmout i ty, kdo se zabývají studiem sekt a nových náboženských směrů.

Recenze: poslat recenzi

LIM Dong-hjŏk (임동혁, uvedeno: Dong-hyek Lim). SCHUBERT 4 Impromptus, Op.90; RAVEL La Valse; CHOPIN Ballade No.1, Op.23; Nocturne No.8, Op.27 No.2; Scherzo No.2, Op.31; Étude No.1, Op.10 No.1. (Zvukový záznam, CD (62:40)). EMI Classics / EMI Czech Republic, 2002. (62:40). Doporučená cena: 299 Kč,-. Specifikace: * LIM Dong-hjŏk (interpret), *klavíristé: KR, stol. 20.-21., *vážná hudba *hudba pro klavír: Schubert, Ravel, Chopin, *kompaktní disky *nahrávky.

Anotace: Hudební vydavatelství EMI Recodrs přináší nahrávku čtyř výše uvedených skladeb různých žánrů v podání mladého jihokorejského pianisty Im Dong-hjŏka. Tento nadějný osmnáctiletý mladík již ve dvanácti letech získal druhou cenu na Chopinově soutěži v Moskvě.

Recenze: Jihokorejský pianista Dong Hyek Lim (IM Dong-hjŏk) získal jako dvanáctiletý na Chopinově soutěži v Moskvě v roce 1996 druhou cenu – a Chopinem také otevírá své CD. Vybral si čtyři skladby čtyř různých žánrů: Scherzo b moll op. 31, Nokturno Des dur op. 27/2, Baladu g moll op. 23 a Etudu C dur op. 10/1. Proslulý úvod Scherza má v sobě nebývalé napětí a razanci a také určitou urputnost, kterou se vyznačuje Limova hra vůbec. Neprojevuje se ovšem ani tak v dynamice, jako spíš v ostřejším rytmu a často i v poměrně rychlých tempech. Onu urputnost cítíme i v melodických partiích – Limovy fráze jsou vždycky hezky vystavěné, ale je v nich víc úporné vůle než přirozené muzikálnosti. Přesto je jeho hraní zjevně upřímné, a tak je velmi pravděpodobné, že s věkem a zkušenostmi (Lim nahrával toto CD ve svých sedmnácti letech) se leckteré ostré hrany vyhladí. Melodické linky Schubertových Impromptus D899 plynou zjevně vláčněji než v Chopinovi – zřejmě proto, že se tu Lim nemusí tolik soustředit na techniku. Nejzajímavěji vychází Limovi poslední skladba alba, Ravelova „choreografická báseň“ La Valse (dílo určené původně orchestru převedl sám autor do klavírní podoby). Lim hraje La Valse velkoryse, a přitom s půvabnou ležérností a nepředstíranou samozřejmostí, jako by byl své dětství prožil ve Vídni a ne v Soulu.

Věroslav Němec, 10.1.2003 15:03. Převzato z online časopisu Muzikus.cz.

NOVÁK, Jaromír. Japonsko – Korea 2002 : XVII. mistrovství světa v kopané 31.5.-30.6. Praha: Olympia 2002. — Vyd. 1., 133 s., barev. il., portréty. ISBN 80-7033-111-9 (Olympia ; váz.). Doporučená cena: 450,- Kč. Specifikace: *Mistrovství světa ve fotbale (17. v roce 2002: Japonsko a Korejská republika), *fotbal, *fotografické publikace.

Anotace: Oficiální publikace ČMFS ze světového šampionátu v kopané přibližuje prostřednictvím unikátních barevných fotografií, doplněných komentářem atmosféru velkolepého svátku nejpopulárnějšího sportu naší planety. Součástí knihy je kompletní výsledková dokumentace finálových bojů i kvalifikačních skupin.

BOSÁK, Jaromír. Jak jsem potkal šampiony: asijský deník. Praha: Eminent 2002, 238 s., [16] s. obr. příl., mapy, portréty. ISBN 80-7281-150-9 (váz.). Doporučená cena: 169,- Kč. Specifikace: *Mistrovství světa ve fotbale (17. v roce 2002: Japonsko a Korejská republika), *fotbal: KR a Japonsko, *reportáže.

Anotace: Asijský deník Jaromíra Bosáka, jednoho z nejpopulárnějších českých televizních komentátorů, nejen den za dnem popisuje průběh více než pět týdnů trvajících fotbalových klání, dává nahlédnout do světa za fotbalovými kulisami, do prostředí fanatických fanoušků i do hlav těch, kteří tahají za pomyslné, leč někdy velmi konkrétní a čitelné nitky, ale nabízí také sondu do běžného života Korejců a Japonců a seznamuje čtenáře s řadou místních zajímavostí a specialit, a to nejen kuchyňských. Svérázným a osobitým způsobem tak v živých barvách popisuje první světový fotbalový svátek 21. století.

RADNEDGE, Keir. Mistrovství světa 2002: Japonsko – Jižní Korea: fakta. Brno: Jota c2002. – 1. čes. vyd., 80 s., barev. il. ISBN 80-7217-169-0 (brož.) Doporučená cena: 138,- Kč. Specifikace: *Mistrovství světa ve fotbale (17. v roce 2002: Japonsko a Korejská republika), *fotbal: KR a Japonsko, *obrazové publikace.

Anotace: Kniha o Mistrovství světa 2002 ve fotbale obsahuje přes 80 barevných fotografií a vše, co může zajímat především příznivce fotbalu, ale část o stadionech snad i některé koreanisty… Kniha vyšla před šampionátem a obsahuje např.: *mapy, fotografie a popis všech 20 stadionů, *charakteristiku všech 32 zemí, hrajících na MS, portréty fotbalových hvězd a trenérů 16 hlavních uchazečů o titul *přehled kvalifikačních soutěží na MS, *dějiny fotbalového MS a portréty hvězd, které zazářily na všech 16 dosavadních turnajích.

POPELÁŘ, Kamil a WOLF, Petr. Mistrovství světa ve fotbale 2002: Korea, Japonsko 31.5.-30.6.2002. Praha: Computer Press 2002. — Vyd. 1., 106 s., barev. il., portréty. ISBN 80-7226-726-4 (váz.). Doporučená cena: 389,- Kč. Specifikace: *Mistrovství světa ve fotbale (17. v roce 2002: Japonsko a Korejská republika), *fotbal: KR a Japonsko, *reportáže, *fotografické publikace.

Leave a Reply

*

captcha *