Reportáže z akcí

Česko-korejské dny v Ostravě
20.-21.11.2009

Festival Česko-korejské dny v Ostravě je organizován Česko-korejskou společností a Domem kultury města Ostravy (v roce 2009 proběhl již třetí ročník). Cílem akce je představit ostavské veřejnosti korejskou kulturu a přispět k prohlubování vztahů mezi českými a korejskými obyvateli Moravskoslezského kraje. (V Kraji je díky automobilce Hyundai Motor Manufacturing Czech početná korejská komunita). Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Odhadujeme, že jednotlivých programů se zúčastnilo přibližně 1200 návštěvníků.

Hlavní částí dvoudenního programu byl slavnostní koncert, v němž zazněly skladby June Hee Lima, W. A. Mozarta a A. Dvořáka v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava spolu s předním korejským klavíristou Jung Jae Moonem. Hostem z Jižní Koreje byl i dirigent Young Chil Lee. Ve vestibulu si zájemci mohli prohlédnout výstavu korejské lidové malby a dřevorytů, nazvanou Minhwa, kterou do Ostravy zapůjčilo Gahoe Muzeem lidové malby v Soulu a výstavu tradičních korejských oděvů hanboků a turumi. V dopoledních hodinách proběhly dílny tradiční korejské lidové tvorby (tušová malba, kaligrafie, výroba masek ke korejskému tradičnímu tanci) a dílna taekwonda. Byly velkým lákadlem zejména pro ostravskou mládež. Odpolední hodiny patřily gastronomii – ochutnávce čajů a přípravě oblíbeného korejského salátu Kimčchi. Příznivci filmového umění mohli navštívit film známého korejského režiséra Kim Ki-duka. Za podporu děkujeme partnerům projektu, zejména hlavnímu partnerovi – společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech. Jsme velmi rádi, že do realizace projektu se stále více a aktivněji zapojují i zaměstnanci korejských firem a rodinní příslušníci zde pracujících Korejců. Děkujeme teké velvyslanectví Korejské republiky v ČR, které nad Česko-korejskými dny převzalo záštitu. a vyslalo do Ostravy svého zástupce, konzula pana Kim Sung-hyo. Současně si dovolujeme vyslovit přání, abychom stejnou podporu našli i při organizaci příštích ročníků.

Lucie Pejsarová.

Mezinárodní den muzeí.
21. května 2006

Dne 21. května 2006 se v prostorách Náprstkova muzea uskutečnila již tradiční akce – „Mezinárodní den muzeí“, který byl v tomto ročníku tematicky zaměřen na Koreu. Kromě komentovaných prohlídek k výstavě Korejské tradice, byly připraveny tvořivé dílny pro děti i dospělé. Největší zájem byl o kaligrafickou dílnu, kterou vedla korejská lektorka. Děti měly možnost seznámit se s korejským písmem a vyzkoušet si psaní štětcem.
Dalšími úspěšnými dílnami byly: výroba papírových masek používaných při tanci tchal-čchum, dílna korejské keramiky rovněž vedená korejskou lektorkou a dílna lidových tradic, kde se mimojiné stavěly kamenné pagody pro štěstí, či se psaly vzkazy božstvům. Mezinárodní den muzeí se setkal se nebývalým zájmem široké veřejnosti a to jak pražské, tak i mimopražské.

Lucie Pejsarová.

2. Česko-korejský večer a vernisáž výstavy KOREJSKÉ TRADICE v Náprstkově muzeu
10. května 2006

Dne 10.5.2006 se na půdě Náprstkova muzea v Praze konal již druhý ročník akce, která se má šanci stát dobrou tradicí a místem setkávání s korejskou komunitou. Zvláště ve spojení se zahájením výstavy o Koreji měla tato akce větší náboj a příjemně propojovala minulost prezentovanou vystavenými předměty se současností. U vstupu na nádvoří muzea vítaly pozvané hosty dívky v korejských krojích. Postupně se na nádvoří shromáždilo slušné množství příchozích, právě tolik, co mohl poměrně malý prostor pojmout.
Po úvodním přivítání se slova ujal velvyslanec Korejské republiky v ČR, J.E. pan Hae-Jin Chun, pod jehož záštitou se akce konala. Hovořil o vzájemných kulturních a obchodních  kontaktech a dalším rozvíjení spolupráce. Postupně se také slova ujali ředitel Národního muzea PhDr. Michal Lukeš, ředitelka Náprstkova muzea PhDr. Jana Součková, kurátorka výstavy PhDr. Alice Kramerová a předseda Česko-korejské společnosti Mgr. Petr Bláha.
Kulturní náplň večera odstartoval známý korejský tenorista Chung Yikun, jenž hostuje i na scéně Státní opery, kde ztvárnil např. roli Dona Josého v Bizetově Carmen. Při této příležitosti zazpíval operní árii a korejskou lidovou píseň za klavírního doprovodu.
Posléze měli návštěvníci možnost prohlédnout si právě zahájenou výstavu ze sbírek Náprstkova muzea. Jedná se zejména o věci denní potřeby- nábytek, nádobí, oděvy, ale i třeba pěknou kolekci masek. Přestože výstava není příliš rozsáhlá, poskytuje návštěvníkům základní představu o korejské kultuře a tradicích. Dalším bodem programu bylo vystoupení skupiny taekwondistů, kteří předvedli své dovednost v exhibičním představení.
V závěru večera měli se návštěvníci mohli občerstvit a měli možnost ochutnat několik korejských jídel, které připravily a dodaly korejské restaurace. Dlouhá fronta, která se kolem stolů vytvořila, jasně ukázala oblibu korejské kuchyně a touhu seznámit se s ní. Kolem 20 hodiny se lidé začali pomalu vytrácet.
Akce to byla jistě zajímavá. Velkým štěstím bylo, že počasí ukázalo svou vlídnější tvář a nepršelo. Je samozřejmé, že omezený prostor nádvoří byl poněkud limitující, přesto myslím, že spojení vernisáže a 2. Česko-korejského večera, bylo zdařilé.

Jitka Čtveráková

Polévková soutěž
12. listopadu 2005

V rámci 2. ročníku festivalu DIALOG KULTUR se se svým hovězím vývarem s ředkví (so-kogi muguk) do soutěžního klání v pasáži Paláce Lucerna zapojila i naše partnerská Česko-korejská křesťanská společnost, které naši členové rádi pomohli při organizaci na místě. V rámci programu pak PhDr. Marta Bušková stručně představila korejskou kulturu, zejména pak tradiční ženský oděv hanbok. Zazněly zde i zvuky korejských bicích nástrojů, tzv. samulnori. Vystoupení přišlo zhlédnout mnoho členů ČKKS i ČKS, kteří pak v hojném počtu pokračovali v neformální diskusi (viz foto). Přes krátký čas vymezený pořadateli a přestože se korejská polévka mezi vítězné neprosadila, bylo korejské vystoupení velmi milou a dosud neobvyklou prezentací korejské kultury v našem hlavním městě.

Beseda o stavu současné koreanistiky v Evropě
8. listopadu 2005

V úterý 8. listopadu proběhl diskusní večer věnovaný historii, současnosti, ale i vyhlídkám a perspektivám současné koreanistiky, především v kontextu evropském. Besedu zahájil úvodní přednáškou doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc., který posluchače nejprve seznámil s historií oboru koreanistika na FF UK. Ta byla akreditována roku 1950 a v akademickém roce 2005/06 tedy slaví pomyslné pětapadesáté narozeniny. Doc. Pucek obohatil svůj výklad mnohými osobními vzpomínkami a zážitky ze svého dlouholetého působení v jejím čele, což ocenili zejména mladší posluchači, kteří v publiku převažovali. Zmíněny byly těžkosti, které s sebou nesla tehdejší doba a politická situace, první opatrné kontakty s kolegy na druhé straně železné opony, tajný „výměnný program“ knih a materiálů především s koreanistickým centrem v Londýně a mnohé další perličky. Jako jeden z nejvýznamnějších momentů označil doc. Pucek přelomový rok 1989, který otevřel nové možnosti a především navázání kontaktů s jihokorejskými univerzitami a nadacemi, jejichž programů využívá katedra dodnes. Druhou významnou linii přednášky představovala evropská organizace koreanistů – AKSE (Association for Korean Studies in Europe), která byla založena roku 1977 v Londýně a jejíchž konferencí se s větší či menší pravidelností čeští koreanisté účastní od roku 1980. Poslední se uskutečnila letos v anglickém Sheffieldu. Na závěr své přednášky posluchače seznámil se svými poznatky a dojmy z jejího průběhu. Jako nejnovější trendy současné koreanistiky jmenoval otevření nových témat jako životní prostředí, urbanismus, ekologie, atd., oproti tradiční trojici témat jazyk – literatura – historie.
Dále se slova ujal Mgr. Petr Bláha, který představil mezinárodní studentský projekt – studentské fórum KSGSC (Korean Studies Graduate Students Convention). První konference mladých koreanistů se uskutečnila roku 2004 v Bochumi za účasti 8 studentů; na letošní zasedání v Londýně jich přijelo již více než 20. Příští rok by se organizace chtěla ujmout Praha pod záštitou Orientálního ústavu AV ČR, a tak Mgr. Bláha apeloval na české studenty, aby využili této možnosti vystoupit před zahraničními kolegy a prezentovat výsledky svých projektů či doktorských nebo magisterských prací. Jak to s projektem bude dál vypadat, vás budeme informovat na našich stránkách.

Posledním plánovaným bodem večera byla projekce filmu o obřadech ve svatyni předků, ale vzhledem k pokročilé hodině přítomní odhlasovali její přeložení na pozdější termín. Přesný termín se jistě brzy objeví na našich stránkách a věříme, že se promítaní tohoto zajímavého dokumentu zúčastníte v hojném počtu.

Anna Vášková

ŘÍP 2005 aneb PO STOPÁCH PRAOTCE ČECHA
15.října 2005

Letošní podzimní česko–korejské setkání O čchusoku po čchusoku jsme pojali jaksi novátorsky, jako podzimní výlet do přírody a rozhodli jsme se, a musím to říci, ač asi nepotěším ty, kteří se, ať už z jakýchkoli důvodů, nemohli akce zúčastnit, nedůvěřovali organizátorům či se jim prostě nechtělo vstávat, dobře. Sraz byl na Masarykově nádraží, skoro všichni účastníci, občané ČR, KR i USA dorazili včas, čekání na předsedu ČKS pak bylo využito k nákupu červeného vína v odpovídajícím množství. V 9.30 v plném počtu, zakoupena cenově výhodná hromadná jízdenka, v 9. 40 odjezd pantografem do Vraňan. Z pamětihodností po cestě – Levý Hradec, Nelahozeves. Po příjezdu do Vraňan podepsána petice proti zrušení trati Vraňany- Strašov, abychom mohli s klidným svědomím po dané trati pokračovat do Ctiněvsi. Z pamětihodností po cestě: Románský kostel v Kostomlatech pod Řípem. Po příjezdu do Ctiněvsi vyhodnoceno počasí jako krásné podzimní s pozitivní prognózou.Vyjádření lítosti nad nepřítomností těch, kteří se nemohli nebo nechtěli zúčastnit. Ke zdolání vrcholu zvolen výstup jižní stěnou (svahem), v základním táboře ve Ctiněvsi doplněny zásoby ovoce z místních zdrojů samoobslužným způsobem… Holt, země to zaslíbená. Samotný výstup bez problémů, polní, lesní cestou, posléze kamenitou stezkou na vrchol, počasí dobré, stále lepší. Během výstupu jeden krátký odpočinek s krásným výhledem do kraje, vyjádření lítosti nad nepřítomností těch, kteří se nemohli nebo nechtěli zúčastnit. Kolem poledne zdolání vrcholu, následované obědem dvoufázovým: 1. fáze – využita nabídka místního a páně Čong in-džä pohostinství, 2.fáze – ze zdrojů Česko-korejské společnosti, samozřejmě v česko-korejském pojetí, t.j. řízek, kimpab + víno červené a čaj, rum, bum. Oběd hodnocen velmi kladně, vyjádření lítosti nad nepřítomností těch, kteří se nemohli nebo nechtěli zúčastnit. Ještě během konzumace zahájena debata o české mytologii, bohužel pouze s minimálními korejskými odbočkami (snad příště), avšak zato s novými nečekanými odhaleními a s překvapivými závěry. Po ukončení konzumace provedena likvidace obalů v souladu s platnými předpisy a zahájeny přípravy k sestupu. Sestup toutéž stěnou (svahem) hory (kopce) jako při výstupu. Závěr sestupu ve zrychleném tempu vzhledem k blížící se době odjezdu vlaku. Na zastávce zjištěno, že došlo následkem informačních šumů k chybnému určení doby odjezdu, který byl ve skutečnosti o 20 minut později. Informace o tom přijata účastníky zájezdu klidně, bez větších emocí, organizátory zájezdu interpretována jako bezděčné zařazení sportovní vložky, tj. zdraví prospěšné obohacení programové náplně. Zpáteční cesta identická s cestou tam v opačném směru. Pamětihodnosti po cestě – Nelahozeves, Levý Hradec. Na Masarykově nádraží provedeno společně závěrečné zhodnocení akce, pouze kladné ohlasy, vyjádření lítosti nad nepřítomností těch, kteří se nemohli nebo nechtěli zúčastnit, vzájemné projevy díků, loučení, rozchod.

Tomáš Palatý

Výlet lodí na Slapy
25. června 2005

S cílem navázat na tradiční nedělní rodinné výlety parolodí a ve snaze přiblížit tuto tradici našim korejským přátelům uspořádala česko-korejská společnost společnou plavbu po Vltavě na Slapy.
Je nutno přiznat, že počet účastníků nenaplnil naše očekávání. Když jsme však krátce nato na stanovišti parníků u Palackého mostu zjistili, že loď je již tak plná, že bude obtížné se na ni dostat, proměnil se pocit zklamání v jistou úlevu, že nás tu nestojí 50, jak jsme původně předpokládali. Navíc akce tím ztratila na své oficialitě a zavládla příjemně uvolněná atmosféra. Po zjištění, že 70 výletníků bude opouštět loď již v Měchenicích, bylo po krátké poradě rozhodnuto využít autobusu Pražské integrované dopravy a nalodit se do uvolněného plavidla až tam. Poté, co jsme se dopravili do Měchenic a krátce vyčkali na molu, jsme v dáli spatřili přibližující se loď VISLU. Když konečně přistála, skutečně vystoupil slibovaný počet lidí a nás 10 se nalodilo. Vyrazili jsme směrem k Davli, projeli kolem ostrova se zbytky benediktinského kláštera, podjeli pak půvabný štěchovický most a připluli k vratům štěchovické plavební komory; překonání impozantního vodního díla bylo skutečně úžasným zážitkem. Loď se začala pomalu zvedat podél vysokých vlhkých stěn komory a za chvíli vyplula na jezero štěchovické přehrady skoro o 20 m výše. Plavba po jezeře s půvabnými přírodními scenériemi patří asi k nejpůsobivějším momentům z celé plavby. Po přistání v Třebenicích jsme loď opustili a dojeli autobusem na Rabyni, kde jsme se rozešli, někteří na oběd, jiní vykoupat, abychom se nakonec zase všichni sešli na autobusové zastávce ve směru na Prahu. Při zpáteční cestě se již začaly nad Prahou stahovat mraky a schylovalo se k bouři. Akce byla účastníky zhodnocena jako veskrze povedená a už se těšíme na další.

Tomáš Palatý

I. česko-korejský večer
28. dubna 2005

Dne 28. 4. 2005 se v historickém prostředí Písecké brány na Hradčanech uskutečnil I. česko-korejský večer u příležitosti 15. výročí navázání diplomatických styků mezi Českou a Korejskou republikou a založení Česko-korejské společnosti. Akci osobně podpořil velvyslanec Korejské republiky J.E. pan Chun Hae Jin (Čon Hä-džin) a velvyslanectví KR v ČR převzalo nad akcí záštitu. Mezi významnými hosty byla např. umělecká ředitelka mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Eva Zaoralová, vedoucí kanceláře Úřadu vlády pan Aleš Šulc, proděkanka Filozofické Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci paní Radmila Slabáková, starosta Prahy 6 Mgr. Tomáš Chalupa, generální ředitel Korea Trade-Investment Promotion Agency pan K. N. Lee, zástupce ředitele Odboru Asie a Tichomoří Ministerstva zahraničních věcí Mgr. Bohumil Mazánek, programový ředitel festivalu Music on Film Film on Music pan Marcel Hrubý, ředitelka kabinetu místopředsedy vlády pro ekonomiku paní Hana Lebedová, předsedkyně Sdružení Kontinenty paní PhDr. Zdeňka Marečková, zástupci řady českých a korejských firem, dalších ministerstev a významných kulturních institucí České republiky, jako např. Státní opery Praha či Obecního domu. Bývalý ministr pro místní rozvoj a nově jmenovaný předseda vlády České republiky pan Ing. Jiří Paroubek se omluvil z důvodu pracovní zaneprázdněnosti.
Celkem téměř 300 hostů mělo možnost shlédnout výstavu dokumentárních i uměleckých fotografií, slavnostní ceremonii, ukázky korejského bojového umění tchäkwondo v provedení oddílu Sejong Dojang, poslechnout si dvojjazyčnou recitaci korejské  poezie a korejskou hudbu samulnori. Korejské restaurace působící v Praze se prezentovaly typickými lahůdkami korejské kuchyně.
Generálním  partnerem večera byla firma  LG Electronics CZ s.r.o. – v říjnu 2003 založená  česká nezávislá pobočka a oficiální zastoupení LG Electronics pro Českou a Slovenskou Republiku. LG Electronics je světový lídr ve vývoji technologií a designu elektroniky, je součástí koncernu LG působícího v oblasti elektroniky, telekomunikací, chemického průmyslu, energetiky, financí a služeb již od roku 1947.

Fotografie z večera zde.

Česko-korejské studentské setkání
17. března 2005

Studentská sekce Česko-korejské společnosti zahájila pravidelná setkání českých a korejských studentů. První z těchto setkání se za poměrně velké účasti uskutečnilo ve čtvrtek 17. března v Café Montmartre v Praze 1 a podle ohlasů zúčastněných se velmi vydařilo. Čeští studenti koreanistiky a další lidé se zájmem o korejský jazyk a kulturu zde našli výbornou příležitost, jak se blíže seznámit s korejskými studenty, kteří již delší dobu pobývají v České republice. Podobná setkání považujeme za oboustranně prospěšná a rádi bychom je pořádali přibližně jednou za měsíc.    Věříme, že všichni příchozí se dobře bavili a budou mít zájem i o naše další akce. Zároveň doufáme, že ti, kdo se z nejrůznějších důvodů nemohli zúčastnit, si příští setkání nenechají ujít. Vítán je každý, kdo má zájem najít korejské (české) přátele, potrénovat jazyk atd. Máte-li zájem o nějakou konkrétní akci, kterou byste chtěli společně podniknout, neváhejte a napište nám. Pokud bude zájem, můžeme na příštích setkáních společně podniknout výlet, či se zúčastnit nějaké kulturní akce, záleží jen a jen na Vás. Proto uvítáme jakékoliv vaše návrhy a nápady, které můžete posílat na kontaktní adresu ČKS (cks@korea.cz).
Nashledanou na našem dalším setkání!

Petra Hejzáková

Fotografie ze setkání zde.

Leave a Reply

*

captcha *