Blahopřání doc. Vladimíru Puckovi

pucek 2

Vážení přátelé a příznivci koreanistiky,

dnes slaví své 80. narozeniny doc. Vladimír Pucek, nejvýznamnější osoba české, resp. česko-slovenské koreanistiky, jejíž světový věhlas a přínos oboru dokládají četná ocenění z nejvyšších státních i mezinárodních kruhů.

Doc. Vladimír Pucek vedl 30 let obor Koreanistika na FF UK a 14 let působil jako předseda Česko-korejské, resp. Československo-korejské společnosti. Za jeho celoživotní úsilí v budování česko-korejských vztahů a inspirativní vedení několika generací koreanistů mu patří naše veliké poděkování, stejně tak jako srdečné blahopřání k jeho dnešnímu jubileu a přání neutuchajícího akademického nadšení, pevného zdraví a všeho dobrého.

Za představenstvo Česko-korejské společnosti

 

Jana Hajzlerová

Leave a Reply

*

captcha *