PROGRAMOVÉ PRIORITY ČESKO-KOREJSKÉ SPOLEČNOSTI 2014 – 2015

 

logo small cks only

Vážení členové a přátelé Česko-korejské společnosti,

rád bych Vás jako programový koordinátor ČKS seznámil s programovými prioritami naší společnosti na období 2014 – 2015.

Česko-korejská společnost pod vedením předsedkyně Jany Hajzlerové prošla v loňském roce důležitými personálními i programovými změnami, které navázaly na dlouhodobý proces profesionalizace vedení a aktivit společnosti. Nově tak organizační strukturu posílili nekoreanisté specializující se na fundraising, development a média, stejně tak jako korejští a čeští odborníci v oblastech korejské kultury a česko-korejských vztahů. Letos svoji činnost obnovil také Filmový klub ČKS, který pro vás připravuje každý měsíc pravidelná promítání severokorejských a jihokorejských filmů na pražské FAMU a přednášky týkající se korejské kinematografie. V reakci na Váš zájem o korejštinu jsme otevřeli také nové Jazykové centrum ČKS, které pro Vás sbírá informace o možnostech výuky korejštiny v ČR, kontakty na tlumočníky, titulky ke korejským filmům, a organizuje společná setkání studentů korejštiny s korejskými studenty češtiny.

S ohledem na zvyšující se poptávku po interkulturních aktivitách a v duchu svého hlavního poslání podpořit česko-korejský dialog posiluje nově Česko-korejská společnost svoji pozornost směrem k problematice integrace korejské komunity do většinové společnosti, a to nejen prostřednictvím zvyšování povědomí o korejské kultuře na straně české, ale především organizací integračních aktivit. Mezi takové patří letos společná studentská setkávání, výlety a letní tábory, přátelská sportovní utkání či kurzy češtiny. Za účelem naplnění této programové priority se bude ČKS ucházet o podporu z českých a evropských grantových titulů.

Vzhledem ke zvyšující se intenzitě česko-korejských obchodních kontaktů a s cílem napomoci rozvoji obchodních vztahů mezi ČR a KR se Česko-korejská společnost nově zaměří na aktivity podporující korejské investory v ČR, stejně jako české obchodní zájmy v KR. Evidujeme (a do konkrétních aktivit zpracováváme) např. velký zájem českých studentů o stáže v korejských firmách, poptávku korejských firem po české odborné pracovní síle či spolupráci s vědeckými institucemi. ČKS spolupracuje za tímto účelem na několika společných projektech s dalšími institucemi jako přímý organizátor nebo facilitátor česko-korejské spolupráce.

 

Česko-korejská společnost bude i v tomto programovém období pokračovat v intenzivní partnerské spolupráci s kulturními i jinými institucemi, jakými jsou Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, Korejské občanské sdružení v ČR, King Sejong Institut Praha, Czech Tourism v Soulu, Koreanistika FF UK, Dům kultury města Ostravy, Czech Hallyu Wave či AsianStyle aj.

V letošním roce také představíme změny v systému členství v naší společnosti, které bude mj. zahrnovat možnost stát se členem ČKS bez ohledu na finanční příspěvek. Naším cílem není velká členská základna, ale co možná nejširší dopad našich aktivit. Budeme rádi, když naši činnost budete pravidelně sledovat, navštěvovat naše akce nebo když se aktivně zapojíte do činnosti Česko-korejské společnosti. Pro studenty nabízíme každoročně možnost odborných stáží v různých oblastech pod vedením zkušených mentorů.

S Vašimi dotazy a komentáři k programu ČKS se prosím obracejte na cks_program@yahoo.com, tel. (+420) 737 338 844, Bc. Martin Gurín, programový koordinátor ČKS (Praha).

Ostatní připomínky týkající se společnosti směřujte tajemnici ČKS Katce Vinšové na cks_korea@yahoo.com, tel. + 82-010-2893-2267 (Soul, Korea).

Předsedkyni ČKS Janu Hajzlerovou můžete kontaktovat na cks_chair@yahoo.com.

 

Leave a Reply

*

captcha *