Konference ASBUCO 2016

Asia Business Conference je každoroční konference o obchodní spolupráci s východní a jižní Asií, která hodnotí současný stav obchodní spolupráce mezi Českou republikou a asijským regionem a přináší doporučení pro vládu,CzechInvest  a CzechTrade, tedy podporuje obchodní spolupráci mezi českými společnostmi a jejich zahraničními protějšky a zúčastněnými stranami. Letošní konference se konala 22. listopadu 2016 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Více o ASBUCO ZDE 

————————————————-

Asia Business Conference is the annual conference on business cooperation with East and South Asia, that evaluates the current state of business cooperation between the Czech Republic and the Asian region and brings recommendation to the government, CzechInvest and CzechTrade, therefore supporting business cooperation between the Czech companies and their foreign counterparts and parties involved. The 2016 year’s conference took place 22nd November 2016 at the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic.

More about ASBUCO HERE

Leave a Reply

*

captcha *