“Globální působnost a znalosti lokálního prostředí nám pomáhají podporovat korejské investory na celém světě.”

tuv sud

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Svým klientům poskytuje služby v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání. Primární náplní činnosti TÜV SÜD je poskytování nezávislého ověřování a certifikace, které klientům umožňují přicházet na trh s produkty a službami vyznačujícími se vysokou mírou kvality, bezpečnosti a spolehlivosti. V České republice je TÜV SÜD zastoupena od roku 1995 prostřednictvím společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. V Korejské republice má taktéž dceřiné pobočky TÜV SÜD Korea Ltd. a TÜV SÜD KOCEN. Společnost v roce 2016 slaví 150 let své existence.

Otázky pro nás zodpověděl pan Michal Svrček, Business Development Manager, který má na starosti mj. zahraniční klienty.

V jaké oblasti a s kterými korejskými firmami spolupracuje Vaše společnost? Setkali jste se během spolupráce s nějakými zvláštnostmi (co se týče např. korejské obchodní kultury)? Připravujete se nějak speciálně na vyjednávání s korejskými partnery?

Naše spolupráce s korejskými klienty je dlouhodobá. Prostřednictvím obou našich sesterských společností v Koreji máme velmi dobrou linku na centrály jednotlivých společností. Dá se říct, že využíváme globální působnosti naší společnosti a znalostí lokálního prostředí a normativů v dané zemi a poskytujeme tak podporu korejským investorům celosvětově. V nedávné době jsme dokončili činnosti inspekčního charakteru na souboru projektů výstavby nových továren na polovodiče v Asii, na kterém se podíleli i naši čeští experti z TÜV SÜD Czech. V Čechách pak aktivně běží několik zajímavých projektů, kdy korejského investora podporujeme zejména v oblasti dokumentační výbavy importovaného a instalovaného strojního zařízení a výrobních strojů nebo monitoringu kvality v rámci dodavatelského řetězce.

Co se týče našeho obchodního přístupu, při jednání se zahraničními klienty se snažíme v maximální možné míře respektovat nejenom lokální zvyklosti a kulturu, ale i osobnost partnera. Toto platí v TÜV SÜD obecně, nikoliv pouze ve vazbě na korejské zákazníky. Poměrně frekventovaným specifikem, se kterým se u Korejců setkáváme, je, že nás korejský partner požádá o přípravu cenové nabídky, ale bohužel již není otevřen poskytnout nám podklady či detailnějších informace o technologii. V takové situaci je mnohdy skutečně náročné zákazníkovi vysvětlit, že elementární seznámení se s projektem a informace o tom, co vlastně budeme kontrolovat a v jakém rozsahu, je zcela nezbytné.

V které oblasti vidíte největší potenciál spolupráce s Korejskou republikou a proč? Co může Vaše firma nabídnout potenciálním korejským partnerům a co byste si naopak slibovali od nich?

Potenciál spolupráce mezi Koreou a Českou republikou vidím obrovský a napříč celým průmyslem. Podívejme se do nedávné minulosti: jednou z prvních velkých investic Korejců v České republice byla výstavba automobilky Hyundai v Nošovicích. Tato investice s sebou přinesla investice dalších firem, které jsou dodavateli právě pro Hyundai. Nyní vidíme, že počet korejských společností, které již nějakou továrnu v Čechách provozují nebo její výstavbu plánují, rychle roste. Možnosti vzájemné spolupráce však nevnímáme pouze v té rovině, že korejský investor postaví v ČR továrnu. Důležitou roli hraje i to, aby české firmy navázaly partnerskou spolupráci s korejskými firmami přímo v Koreji a staly se tak jejich dodavateli např. pro projekty ve třetí zemi. Měli bychom být hrdí na to, jak šikovné české ruce a inženýry u nás máme a zkusit je v maximální možné míře využít i pro práci pro korejské společnosti.

To, co TÜV SÜD našim korejským a obecně zahraničním zákazníkům nabízí, je jakási pomocná ruka partnera v prostředí, které buď nezná vůbec, nebo velmi limitovaně. Tedy partnera, který zná lokální normy a předpisy a je tak schopen investora podpořit, navést ho takovým směrem, aby jeho investice a dokumentace byla plně v souladu s českými předpisy a zákony. Pokud budeme hovořit konkrétně, TÜV SÜD je připravena naše zákazníky podpořit ve dvou rovinách. Tou první je komplexní portfolio služeb, které můžeme nabídnout lokálně, tj. přímo v místě výstavby např. nové továrny a kterou pracovně nazýváme „Generální inspektor“. Ve druhé rovin jsou pak služby, které můžeme nabídnout pro investora a pro jeho dodavatelský řetězec prostřednictvím našich sesterských zastoupení v zahraničí. Tím, že TÜV SÜD má v ČR takřka 300 kmenových zaměstnanců a 8 kanceláří, jsme schopni klienty rychle podpořit a poskytnout odbornou radu skutečně v jakémkoliv myslitelném segmentu.

Liší se výrazně standardy, které musí produkty splňovat, na českém a korejském trhu? Co může pro českou firmu představovat největší překážu při uplatňování svých výrobků na korejském trhu?

Rozdíl ve standardech zde může i nemusí být. Záleží na konkrétní aplikaci, technologii nebo výrobku, protože zde jsou stále normativy a standardy, které jsou aplikovatelné globálně, takže stejně v Čechách i v Koreji, a na druhé straně jsou zde standardy nebo požadavky, které se v obou zemích naprosto liší.  Určitě však jednou z věcí, kterou bych musel jako exportér řešit, je tzv. KCs certifikace (pozn. Korea Certificate), kterou pro vybrané importované výrobky musím zajistit a případně předložit.

Neznalost místních standardů obecně vnímáme jako jednu z pomyslných brzd. Samozřejmě odborníci TÜV SÜD jsou kdykoliv k dispozici, aby českým exportérům pomohli nalézt optimální řešení a produkt tak, aby jejich zboží splňovalo korejské požadavky. To samozřejmě platí i pro korejské importéry zboží do ČR.

Kontakt:

Michal Svrček, Business Development Manager, e-mail: michal.svrcek@tuv-sud.cz.

Leave a Reply

*

captcha *