SOUTĚŽ/COMPETITION/대회

Při příležitosti opětovného překotného rozvoje bilaterálních česko-korejských vztahů a ustanovení nové vlády v obou zemích vyhlašuje Velvyslanectví Korejské republiky v České republice, video a foto soutěž zaměřenou na vzájemné vztahy mezi našimi zeměmi z pohledu lidí (tudíž je účast vyhrazena pouze občanům Korejské a České republiky).

Soutěž má dvě sekce: video a foto. Je možné soutěžit v obou sekcích. Nejlepší díla budou oceněna peněžní nebo věcnou odměnou. Díla by měla dobře vykreslovat česko-korejské vztahy a očekává se od vás všech zapojení vaší představivosti a kreativity.

———-

In the event of development of bilateral Czech-Korean relationships and establishment of a new leadership in both countries, the Embassy of Republic of Korea in Czech republic announces a video and photo competition focused on relationship of our countries from the view of their people (therefore participation is restricted to Korean and Czech citizens only).

Competition has two sections: video and photo. It is possible to participate in both sections. Best works will be rewarded with monetary or material price. Works should portray Czech-Korean relationships and it is expected from you to share your imagination and creativity.

 

한국어/Korean

Česky/Czech

Leave a Reply

*

captcha *