Nabídka práce: herečka/ Job offer: actress

Agentura PROHERCE. Přátelé, do hlavní role jednoho příběhu hraného
dokumentárního filmu hledáme dívku 13-14 let, která vypadá na13 let a
která umí zahrát velké emoce – smát se a vzápětí se rozplakat. Je to
silný příběh dívky Amandy Todd, která spáchala sebevraždu. Nutná dobrá
angličtina, ale nemusí být rodilá mluvčí, nesmí být blondýna, co nejvíce
podobná dívce na obrázcích – poloviční Asiatka (evropský typ už
nepotřebujeme). Natáčení nejdříve koncem listopadu v Londýně – natáčecí
dny budou upřesněny po kamerových zkouškách. Honorář 500 EUR/1 nat. den
– max. 10 hod + placené přesčasy, předpokládáme čtyři nat. dny (celkem
2000 EUR). Ubytování a doprava je hrazena produkcí. Pište prosím a svoje
aktuální fotky zasílejte na mail agent.proherce@gmail.com. Prosím pište
pouze vy, co umíte zahrát emoce. Kamerové zkoušky proběhnou u nás v
agentuře (Praha – Vinohrady – termín bude upřesněn). Lucí a Jiří
Košťálovi, tel. 777 599 560, 733 117 599

PROHERCE Agency. Dear friends, we are looking a 13-14 year old girl
(looks like 13 year old), for the lead role in one episode of a feature
documentary film, who can play big emotions – laugh and then cry. It’s a
powerful story of Amanda Todd, who committed suicide. Good English is
needed, but she does not have to be a native speaker, she can not be a
blonde girl, as much as a girl in pictures – half an Asian woman (we do
not need a European type any more). Shooting at London, first end of
November – shooting days will be determined after camera tests. Fee 500
EUR / 1 sh. day – max 10 hours + overtime pay, we expect four sh. days
(total 2000 EUR). Accommodation and transport will be covered by
production. Please write us and send your current photos to mail
agent.proherce@gmail.com. Please write us just if you are able play the
emotions. Camera tests will take place in our agency (Prague – Vinohrady
– the term will be determined). Lucie and Jiří Košťál, tel. 777 599 560,
733 117 599

Leave a Reply

*

captcha *